Absolwentki SGH wyróżnione nagrodami za najlepsze prace z rachunkowości

Laureatkami 54. edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny rachunkowości organizowanego rokrocznie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zostały dwie absolwentki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Mgr Aleksandra Zalewska, która przygotowała pod kierunkiem dr Katarzyny Kobieli-Pionnier z Instytutu Rachunkowości SGH pracę magisterską zatytułowaną „Historia amerykańskiego systemu rachunkowości”, została uhonorowana nagrodą II stopnia im. prof. Edwarda Wojciechowskiego w tym konkursie.

Natomiast mgr Dominika Snarska, która przygotowała pod kierunkiem dr. Rafała Grabowskiego z Instytutu Rachunkowości SGH pracę pt. „Oszustwa księgowe – charakterystyka, przeciwdziałania i wykrywanie”, otrzymała nagrodę III stopnia im. prof. Stanisława Skrzywana.

Obu laureatkom gratulujemy, życząc dalszych sukcesów w świecie rachunkowości.