Z myślą o klimacie. Porozumienie o współpracy między SGH a Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Rektor Piotr Wachowiak i dyrektor Maria Andrzejewska podpisują umowę o współpracę. Znajdują się w sali senatu.

W dniu 25 listopada br. w Sali Senatu SGH odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie, a Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Nasz partner od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. UNEP/GRID-Warszawa specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a rządem polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Podpisane przez rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka oraz dyrektor generalną Centrum UNEP/GRID-Warszawa Marię Andrzejewską porozumienie obejmuje realizację wspólnych działań i projektów, których celem będzie propagowanie postaw odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. 

Sześć osób pozuje do zdjęcia w sali senatu.
 

Zapraszamy również do obejrzenia dyskusji w ramach Czwartkowego Forum SGH, z udziałem dyrektor Marii Andrzejewskiej oraz prof. Haliny Brdulak, podczas której rozmawiano o innowacjach dla środowiska.