Firma Kearney w Klubie Partnerów SGH

grupa osób stojąca w gabinecie

1 czerwca do Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dołączyła firma Kearney – wiodąca globalna firma konsultingowa. Współpraca SGH i Kearney połączy dorobek naukowy i edukacyjny z praktyką gospodarczą, na czym skorzystają głównie studenci i absolwenci uczelni.   

Ideą Klubu Partnerów SGH jest współpraca dla rozwoju. Członkiem tego prestiżowego gremium może być firma, która: posiada stabilną pozycję i uznaną renomę na rynku; wspiera instytucje edukacyjne i pozostaje w zgodzie z ich misją; jest zdolna do kompetentnego konfrontowania potrzeb gospodarki z profilem kształcenia uczelni i sylwetką zawodową jej absolwentów; jako pracodawca aktywnie wspiera rozwój zawodowy pracowników, a w swej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu.

„Cieszę się, że tak renomowana firma konsultingowa jak Kearney wstępuje dziś do Klubu Partnerów SGH. Konsultanci Kearney są absolwentami najlepszych uczelni i posiadają bogate doświadczenie zdobyte w różnych sektorach i branżach. Dzięki nawiązanej przez nas współpracy nasi studenci mogą nie tylko skorzystać z wiedzy i doświadczenia Kearney, ale także wziąć udział w profilowanych szkoleniach, stażach, warsztatach i seminariach. Od lat jedną z wiodących cech wyróżniających SGH na rynku edukacyjnym jest łączenie studiów z praktycznym aspektem wykonywania zawodu.  Współpraca z firmą Kearney jest kolejnym krokiem do realizacji założenia, że wiedza powinna być poparta praktyką” – powiedział rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

dwóch mężczyzn trzyma wygrawerowaną tabliczkę

„Współpraca edukacji i biznesu jest niezbędna dla obu stron. Wiedza akademicka jest doskonałym fundamentem zawodowego życia, zaś jej wykorzystanie w biznesowej praktyce jest naturalnym sposobem jej weryfikacji i dalszego rozwoju. Cieszymy się, że współpracując z SGH w Klubie Partnerów będziemy stanowić ogniwo łączące te dwa światy. Celem Kearney jest pomoc biznesom na całym świecie w strategicznej transformacji w najbardziej złożonych kwestiach (jak zrównoważony rozwój, efektywność czy digitalizacja). Mamy nadzieję inspirować studentów SGH do wyboru ścieżek rozwoju, w których będą mogli najlepiej zrealizować swój potencjał” – powiedział Krystian Kamyk, Partner Zarządzający Kearney w Polsce.
Kearney to wiodąca globalna firma konsultingowa w zakresie zarządzania, zatrudniająca ponad 4200 osób w ponad 40 krajach świata. Współpracuje z większością firm z listy Fortune Global 500, a także z najbardziej wpływowymi organizacjami rządowymi i non-profit.

Kearney to międzynarodowa firma doradztwa strategicznego, która skupia ludzi z wizją przyszłości. Od momentu powstania w 1926 roku Kearney doradza największym firmom na całym świecie, zapewniając w krótkim okresie znakomite wyniki i umożliwiając zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Każdy zespół projektowy składa się z ekspertów w danej dziedzinie. Firma Kearney działalność w Polsce rozpoczęła w 1990 roku; oficjalne otwarcie biura w Warszawie nastąpiło w 1996 roku.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.