Kyungpook – nowa odsłona

Główny budynek Narodowego Uniwersytetu Kyungpook.

Podpisana 26 czerwca 2014 r. przez SGH umowa z Kyungpook National University (Daegu, Korea Południowa) o wspólnej realizacji licencjackiego programu podwójnego dyplomu (LPPD) to pierwsza umowa o programie podwójnego dyplomu dla studentów studiów licencjackich oraz pierwsza z partnerem pozaeuropejskim.

W myśl umowy z 2014 r. program miał być dostępny tylko dla studentów anglojęzycznego kierunku International Economics w SGH oraz kierunku Economics & International Trade w KNU. W związku z podpisaniem 11 września 2017 r. aneksu do umowy z 2014 r. obecnie program jest otwarty dla studentów czterech kierunków studiów licencjackich: Global Business, Finance and Governance, globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance), International Economics, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Realizując ten program, student SGH uzyska w jednym toku studiów obok dyplomu licencjata SGH koreański dyplom Bachelor Economics & International Trade wydawany przez KNU. Opiekunem akademickim LPPD organizowanego wspólnie z KNU na rok 2017/2018 został w SGH dr Piotr Maszczyk.

LPPD trwa sześć semestrów dla studentów SGH i osiem semestrów dla studentów KNU (w Korei studia licencjackie trwają cztery lata). Studenci SGH realizować będą plan LPPD w podziale na dwa pierwsze lata studiów w SGH oraz rok trzeci (dwa semestry) w KNU. W czasie pobytu w Korei studenci polscy muszą też odbyć obowiązkową praktykę. Wszyscy studiujący w tym programie będą pisać i bronić prace licencjackie w SGH, przy czym studenci SGH muszą je przygotować w czasie trzeciego roku, kiedy będą się kształcić w Korei, i obronić po powrocie do SGH. Recenzentami będzie kadra dydaktyczna z KNU.

W wymianie brać będzie udział po sześciu studentów z każdej uczelni. Studenci ponoszą opłaty za naukę tylko w macierzystych uczelniach. Ze względu na odległą podróż, konieczność ubezpieczenia oraz wyższe koszty życia w Korei kandydaci polscy muszą się jednak liczyć z dodatkowymi wydatkami na rok studiów w KNU, bo do tego programu nie ma oferty stypendiów Erasmusa (korzystanie ze stypendiów jest zwykłą praktyką studentów realizujących większość MPPD z partnerami europejskimi).

Uczestnictwo w programie z partnerem koreańskim to niewątpliwie wielkie wyzwanie dla studentów studiów licencjackich, ale też ogromna szansa poznania odległego, prężnie rozwijającego się kraju azjatyckiego obecnego na polskim rynku poprzez takie korporacje, jak np. w przemyśle elektronicznym LG czy Samsung albo w sektorze motoryzacyjnym KIA.

Aby przybliżyć koreańskiego partnera naszym studentom, podaję kilka podstawowych informacji: KNU jest państwowym uniwersytetem plasującym się w czołówce rankingu uczelni w Korei Południowej. Uczelnia powstała w 1946 r. w Daegu z połączenia Colleges of Education, Medicine and Agriculture. Szkoła może się pochwalić największym kampusem w tym mieście. Współcześnie KNU grupuje 19 Colleges i 14 Graduates School. Uczelnia zatrudnia 1170 pełnoetatowych pracowników. W KNU studiuje 38 616 studentów, w tym 31 516 na studiach licencjackich oraz 7100 na studiach magisterskich. Szkoła w Daegu ma bardzo rozwiniętą współpracę międzynarodową (438 partnerów w 56 krajach). W Polsce partnerami KNU – obok SGH – jest też Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski.

Kwalifikacja do nowego programu została ogłoszona na stronie CPM o programach międzynarodowych: www.sgh.wawpl/ddp. W linku do LPPD znaleźć można pełną informację o wymogach i dokumentach, które należy przygotować, aplikując na studia. Nabór trwa do 16 stycznia 2018 r.