Studenci SGH nagrodzeni z nagrodą za najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomii i finansów

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom czwartej edycji Konkursu o nagrodę Dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi za najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomii i finansów. Kapituła konkursu dokonała szczegółowej analizy merytorycznej wszystkich nadesłanych prac, które spełniały warunki formalne. W wyniku dokonanej oceny wybrano pięcioro laureatów, z których aż czwórka była absolwentami studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Nagrodę główną przyznano Radosławowi Jaworowi za pracę pt. Analiza efektywności strategii inwestycyjnych na rynku walutowym, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Rubaszka z Instytutu Ekonometrii SGH. 

foto Radosław Jawor

Wyróżnienie otrzymały Dominika Sikora oraz Agnieszka Rabiej za pracę Bayesowska analiza regionalnych cykli koniunkturalnych z uwzględnieniem zależności przestrzennych i czasowych w panelowym modelu przełącznikowym Markowa, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Torója, prof. SGH z Instytutu Ekonometrii SGH. 

Wyróżnienie przyznano również Michałowi Święchowi za pracę Wpływ stosowania instrumentów niekonwencjonalnej polityki pieniężnej na system gospodarczo – społeczny, napisaną pod kierunkiem dr Magdaleny Kozińskiej z Instytutu Bankowości SGH.

foto Mihał Święch

Autorom i promotorom nagrodzonych prac gratulujemy.