Warsztat na temat dobrych praktyk publikacyjnych w SGH dla przedstawicieli redakcji czasopism naukowych z uczelni ukraińskich

W ramach rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz wspierania naszych partnerów ukraińskich 6 października 2022 r. dr Andrzej Klimczuk, przy wsparciu Elżbiety Jednorowskiej z Oficyny Wydawniczej SGH, przeprowadził 2-godzinny warsztat praktyczny pt. „Good publishing practices in the Public Policy Studies journal” dla grupy przedstawicieli ekip redaktorsko-wydawniczych czasopism naukowych z uczelni ukraińskich.

Osoby te brały udział w szkoleniu na temat podniesienia jakości działalności wydawniczej „Editorial School for Journal Editors” organizowanej w Warszawie przez firmę zajmującą się analizowanie informacji Elsevier, Polską Akademię Nauk oraz Radę Młodych Naukowców przy ministerstwie edukacji i nauki Ukrainy.

Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek dr Iryny Dehtiarowej (Iryny Degtyarovej), pełnomocniczki rektora ds. współpracy u uczelniami ukraińskimi, na prośbę reprezentantów Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana. W spotkaniu wzięło udział 15 uczestników z redakcji czasopism naukowych m.in. z wymienionego uniwersytetu oraz Państwowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii.

Dr Andrzej Klimczuk przedstawił dobre praktyki procesu publikacyjnego czasopisma obejmujące wykorzystanie Open Journals Systems, z uwzględnieniem reguł indeksowania artykułów w bazach naukowych, etyki publikacyjnej oraz zasad otwartej nauki, a także procedur wymaganych od autorów oraz redakcji naukowej i technicznej. Uczestnicy z Ukrainy mieli możliwość poznać procesy wydawnicze „od kuchni” i nawiązać kontakt z praktykami z Polski.

Niewątpliwie, podniesienie jakości zarządzania procesem publikacyjnym i działaniami wydawniczymi jest dzisiaj jednym z kluczowych kierunków profesjonalizacji zarządzania nauką, co bezpośrednio przekłada się na rozwój i doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej i uczestniczącej w tym procesie. Dziś w warunkach wojny i z myślą o odbudowie Ukrainy po wojnie, dzielenie się dobrymi praktykami służy wsparciu uczelni ukraińskich we wdrażaniu europejskich standardów publikacyjnych, w szczególności dzieleniu się wynikami badań naukowych w otwartym dostępie.

"Serdecznie dziękuję zespołowi SGH za wsparcie i organizację tego webinarium! Jestem szczególnie wdzięczna Andrzejowi za tak praktyczną i szczegółową prezentację procedur w czasopiśmie +Studia z Polityki Publicznej+. Sesja ta dla mnie, jako redaktora zarządzającego +Journal of International Economic Policy+ (wydawanego przez Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny), okazała się ważnym doświadczeniem. W kwestiach, z którymi się mierzymy i celach, jakie stawiamy sobie na przyszłość, mamy wiele wspólnego. Na pewno niektóre wskazówki zastosuję we własnych procedurach. Jeszcze raz dziękujemy za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem i za całą inspirację do pracy, którą od Was mamy!" – powiedziała Marija Sandul z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego.