Nowi Ambasadorzy SGH

grafika przedstawiająca zdjęcia dwóch mężczyzn w okrągłych ramkach, Ambasadorzy SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako uczelnia o ugruntowanej pozycji w kraju, zgodnie ze swoją wizją, łącząc najlepsze cechy uniwersytetu ekonomicznego i szkoły biznesu, rozwija się również intensywnie na polu międzynarodowym. Jest to możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu i wsparciu Ambasadorów SGH, którzy po raz pierwszy mianowani zostali w roku 2022. Podczas tegorocznego Święta SGH 22 czerwca grono to powiększyło się o kolejne osoby: dr. Michała Rutkowskiego i prof. Mehmeta Tosuna.

Zadaniem honorowych Ambasadorów SGH jest  wsparcie promowania dorobku naszej uczelni w środowiskach, w których działają, jak również dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Tytuł Ambasadora SGH w tym roku otrzymali: dr Michał Rutkowski, dyrektor naczelny Globalnej Praktyki Zabezpieczenia Społecznego i Pracy w Banku Światowym oraz profesor Mehmet Tosun, profesor nauk ekonomicznych w Szkole Biznesu na Uniwersytecie Nevada UNR w Reno, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Ozmen oraz dyrektor Międzynarodowych Programów Biznesowych. 

czworo mężczyzn stoi na scenie na zewnątrz podczas uroczystości; dwóch trzyma w rekach pamiątkowe tabliczki, dwóch ubranych jest w togi rektorskie

„Bardzo się cieszę, że zapoczątkowana w ubiegłym roku inicjatywa Ambasadorzy SGH angażuje absolwentów i przyjaciół SGH w aktywne działania na rzecz rozwoju naszej Uczelni. Bardzo za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. Ich wsparcie w budowaniu i umacnianiu pozycji SGH na akademickiej mapie kraju i regionu trudno jest przecenić. Jestem przekonany, że zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie działalność Ambasadorów SGH wpłynie pozytywnie na ugruntowanie pozycji SGH na arenie międzynarodowej. Rola naszych pracowników w globalnej sieci badawczo-naukowej oraz dydaktycznej ulegnie dzięki temu wzmocnieniu (...)" – powiedział podczas Święta SGH rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Dr Michał Rutkowski – honorowy Ambasador SGH
 
Dr. Rutkowski aktywnie wspiera inicjatywy edukacyjne i badawcze SGH zarówno w Polsce, jak i w USA. Jako dyrektor naczelny Globalnej Praktyki Zabezpieczenia Społecznego i Pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie jest najwyższym rangą polskim urzędnikiem w centrali tej międzynarodowej instytucji finansowej. Dr Rutkowski jest związany z BŚ od początku lat 90. Jest również współautorem reformy systemu emerytalnego w Polsce, pierwszym dyrektorem biura pełnomocnika rządu do spraw reformy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce (1996–1997).

Przed rozpoczęciem pracy w Banku Światowym dr Rutkowski był adiunktem w Katedrze Polityki Gospodarczej SGH. Prowadził też badania naukowe nad ekonomią pracy, makroekonomią, edukacją, wzrostem i produktywnością w Centre for Labour Economics i Centre for Economic Performance w London School of Economics w Londynie.

troje mężczyzn, w tym dwóch rektorów

Prof. Mehmet Tosun – honorowy Ambasador SGH

Prof. Tosun odpowiada za współpracę Szkoły Biznesu Uniwersytetu Nevady w Reno z SGH, wspólne projekty badawcze, współorganizację konferencji naukowych SGH-UNR w Reno i Warszawie, współredakcję blogu poświęconego międzynarodowemu wymiarowi polityk publicznych, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Profesor nauk ekonomicznych w Szkole Biznesu na Uniwersytecie Nevada w Reno (UNR), dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Ozmen oraz dyrektor Międzynarodowych Programów Biznesowych w Szkole Biznesu UNR. Jest również pracownikiem naukowym w Institute of Labor Economics (IZA), afiliowanym pracownikiem naukowym w Oxford Institute of Population Ageing, pracownikiem naukowym w Economic Research Forum (ERF) dla krajów arabskich, Iranu i Turcji oraz w Światowej Organizacji Pracy (ILO). Członek Rady Programowej czasopisma naukowego Przegląd Organizacji w Polsce. Zasiada również w radzie doradczej Ozmen Institute for Global Studies na UNR.

mężczyzna w todze rektorskiej składa gratulacje drugiemu mężczyźnie