Współczesny rynek pracy oczami młodych – szanse i wyzwania

rynek pracy młodzi

16 października br., dzięki wsparciu z Funduszu Ruchu Doktoranckiego SGH, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesny rynek pracy oczami młodych – szanse i wyzwania, której celem była integracja środowiska akademickiego wokół szans i wyzwań związanych ze współczesnym rynkiem pracy.

Konferencja stanowiła platformę wymiany wniosków z prowadzonych badań i obserwacji oraz prognoz i doświadczeń młodych badaczy. Ich rówieśnicy, a często oni sami, są obecni na rynku pracy lub dopiero nań wchodzą, mierząc się z wieloma różnymi wyzwaniami. Jednak rynek pracy to nie tylko wyzwania, ale też szanse zdobywania nowych kompetencji, poszerzania horyzontów myślowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi uczestnikami rynku. Celem konferencji było zatem również podniesienie świadomości jej uczestników w zakresie szans, jakie stwarza im współczesny rynek pracy.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele największych ośrodków akademickich w Polsce, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele świata biznesu, studenci, doktoranci i osoby zainteresowane omawianą tematyką. W konferencji moderowanej przez mgr Weronikę Muszyńską, udział wzięło ponad 30 osób.

Konferencję otworzyła dyrektorka Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH prof. dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek. W wykładzie inauguracyjnym Dlaczego pandemia jest dobra dla młodych naukowców? dr Radosław Malik z Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH podkreślił, że młodzi naukowcy mogą upatrywać w pandemii COVID-19 niewątpliwą szansę na swój rozwój. Dr Malik to wybitny naukowiec, pomysłodawca warsztatów rozwoju naukowego w programie Młody Naukowiec SGH, ale również praktyk biznesu, m.in. pracował dla firmy Shell i zajmował się rozwijaniem startupów.

Współczesny rynek pracy oczami młodych – szanse

Podczas pierwszej sesji zaproszeni prelegenci, reprezentujący różne jednostki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, mówili o szansach stojących przed młodymi na współczesnym rynku pracy. Jedna z prelegentek wskazała, że działalność badawczo-rozwojowa młodych naukowców stanowi dla nich szansę wyróżnienia się na rynku pracy. Szansą jest również podejmowanie przez przedsiębiorstwa działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), na które coraz częściej uwagę zwracają pracownicy z pokolenia Z, czyli osoby  aktywnie korzystające z social mediów i zorientowane na technologie. Kolejną szansę dla młodych na współczesnym rynku pracy zauważono w mentoringu jako relacji ukierunkowanej na rozwój, opiekę, dzielenie się i pomoc. Jedna z prelegentek zidentyfikowała również markę osobistą jako szansę na wyróżnienie się i zdobycie pożądanego zatrudnienia. Konsekwentne budowanie atrakcyjnej marki osobistej pomaga w znalezieniu odpowiedniej pracy (Gujarathi i Kulkarni, 2018), a spójnie zbudowana marka osobista, poparta wiarygodnym kreowaniem wizerunku w internecie, stanowi wyróżnik na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Współczesny rynek pracy oczami młodych – wyzwania

Podczas drugiej sesji zaproszeni uczestnicy konferencji, reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, zwrócili uwagę na wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się młodzi ludzie na współczesnym rynku pracy. Pierwszy prelegent wskazywał, że jest nim rekrutacja, która w czasie pandemii najczęściej odbywał się w formie wywiadów on-line i wideokonferencji z kierownictwem (w 67%), a także rozmów z kandydatem przez telefon lub inne połączenie audio (w 65%) (Ankieta LHH POLSKA). Kolejnymi wyzwaniami na współczesnym rynku pracy okazały się: zdalny model pracy, a także praca i zarządzanie zespołem projektowym. Zdaniem jednej z prelegentek wyzwania te wynikają m.in. z faktu, że struktura zespołu projektowego jest nietrwała, czas realizacji projektu jest ograniczony, a dla realizacji projektów niezbędna jest umiejętność pracy zespołowej. Podczas drugiej sesji konferencji prelegenci podzielili się również wynikami prowadzonych badań w zakresie wpływu pandemii COVID-19 oraz niedziel niehandlowych na sytuację finansowo-zawodową studentów, a także cyfryzacji społeczeństwa i geopolitycznych zagrożeń dla osób młodych. Jak wynika z The Global Risk Report 2021, w perspektywie 3-5 lat będziemy mieli do czynienia z zagrożeniami takimi jak: powiększająca się bańka na rynkach finansowych, niestabilność cen, rosnące zadłużenie gospodarcze, konflikty na poziomie geopolitycznym i kryzys edukacji.

Wystąpienia prelegentów były źródłem dla moderowanej przez mgr Weronikę Muszyńską dyskusji. Ponadto w konferencyjnych kanałach komunikacyjnych zamieszczono dwa zbiory zatytułowane Szanse i Wyzwania, w których każda zainteresowana osoba mogła podzielić się własnymi refleksjami odnośnie do współczesnego rynku pracy.

Wydarzenie zorganizowała doktorantka, mgr Weronika Muszyńska, a patronat nad nim objęło Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Instytut Kapitału Ludzkiego SGH oraz Samorząd Doktorantów SGH.