Współczesne Metody i Praktyki w Ryzyku Kredytowym

na zdjęciu otwarcie konferencji i sesji Credit Scoring – dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH, kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji SGH

Jubileuszowa konferencja Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji SGH

W związku z 25. rocznicą powstania Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji SGH (ZWiAD) oraz jubileuszem 70-lecia prof. dr. hab. Tomasza Szapiro w dniu 18 maja 2021 r. odbyła się konferencja Współczesne Metody i Praktyki w Ryzyku Kredytowym. Keynote lecture wygłosił Maciej Kwiatkowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge. Prelegent przedstawił syntezę swoich doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań Big Data oraz w modelowaniu ryzyka i scoringu kredytowym w ponad 10 krajach, gdzie pracował na stanowiskach kierowniczych (m.in. w Citigroup, KBC i Bank Pekao S.A.).

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji SGH ze współpracownikami zaprezentował cztery świeżo wydane monografie, z których pierwsza – Credit Scoring in Context of Interpretable Machine Learning – była kanwą głównej sesji konferencji. W anglojęzycznej części tej sesji Peter Ould (z firmy FICO – partner konferencji) omówił współczesne wyzwania, związane z budową algorytmów wytłumaczalnych i etycznych. Następnie Anders S. Nielsen (z firmy Experian – partner konferencji) przedstawił rekomendacje dla analityków modelujących i strukturyzujących dane transakcyjne.

Sesję jubileuszową zaszczyciły władze akademickie SGH w osobach: rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka, prorektor ds. nauki prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych prof. Beaty Czarnackiej-Chrobot, przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych – prof. Marii Aluchny i prof. Bogumiła Kamińskiego (kierownika ZWiAD) – oraz dyrektora Instytutu Ekonometrii prof. Bartosza Witkowskiego. Honorowymi gośćmi tej sesji byli: współpracujący z prof. Tomaszem Szapiro przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, honorowy przewodniczący KRASP oraz byli rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego, SGGW i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Referaty okolicznościowe wygłosili prof. Roman Słowiński (wiceprezes PAN) oraz prof. Stan Matwin (Dalhousie University, Kanada), po czym prof. Tomasz Kuszewski zaprezentował drugą z monografii współtworzonych przez ZWiAD – Zagadnienia wspomagania i analizy decyzji.

Na ostatniej sesji przedstawiono monografie dotyczące kształcenia i dydaktyki. Profesor Paweł Prałat (Ryerson University) omówił przygotowaną wspólnie z prof. Bogumiłem Kamińskim publikację Train Your Brain, a prof. Tomasz Szapiro opowiedział, jak powstał podręcznik Modelowanie decyzji w arkuszu kalkulacyjnym. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy zarówno ponad 220 zarejestrowanych uczestników, jak i (w chwili oddawania tego tekstu do druku) ponad 1000 unikalnych odtworzeń nagrania konferencji na YouTube (zachęcamy do obejrzenia transmisji dostępnej na stronie https://youtu.be/FVY2JQallsg).


DANIEL KASZYŃSKI, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH