VII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach z perspektywy SGH

sześcioro mężczyzn dyskutuje za stołem na kongresie; w tle plansza przedstawiająca siatkę kuli ziemskiej z flagą UE i gwiazdami wokół siatki symbolizującymi UE

Już po raz siódmy na Europejskim Kongresie Samorządów (EKS) w Mikołajkach samorządowcy z całej Europy dyskutowali na temat kluczowych wyzwań dla miast, regionów i całego kontynentu. Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów i miejsce spotkań nie tylko liderów samorządowych, ale również przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu.

Podczas sesji plenarnych i innych wydarzeń poruszano zagadnienia kluczowe dla kondycji samorządów. Coraz bardziej wymagająca sytuacja gospodarcza, zmiany w systemie podatkowym, rosnąca inflacja i galopujące ceny surowców zmuszają samorządy do poszukiwania nowych ścieżek rozwoju oraz ciągłej walki o realizację zadań i zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu usług. Dotychczasowe wyzwania nie straciły przecież na ważności i wciąż wśród omawianych szeroko tematów pojawiają się te związane ze zdrowiem publicznym i przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, kwestiami ochrony środowiska i bardziej zielonego rozwoju oraz jakości zagospodarowania otaczającej nas przestrzeni.

Europejski Kongres Samorządów to platforma poszukiwania odpowiedzi na problemy, dlatego podczas paneli omawiano możliwości płynące z wykorzystania nowoczesnych technologii i cyfryzacji w służbie samorządów. Wobec trudnych czasów kryzysu głębszego wymiaru nabiera również bliższa współpraca samorządu z biznesem i uczelniami.

Samorządowcy jednym głosem apelowali o odblokowanie środków unijnych, które stanowią koło zamachowe inwestycji w regionach i są podstawą popandemicznych planów odbudowy nadszarpniętych lokalnych gospodarek. Wiodącymi tematami były również kwestie społeczne, edukacja i polityka senioralna.

Tegoroczną edycję EKS, która odbyła się 11-12 kwietnia w Mikołajkach, zdominowała  jednak sprawa rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wojna na Ukrainie spowodowała bezprecedensowy napływ uchodźców do Polski i innych państw ościennych; w Polsce opiekę nad uciekinierami z Ukrainy w szerokim zakresie roztaczają samorządy i inne władze lokalne.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny była partnerem wydarzenia. Członkowie delegacji SGH brali aktywny udział w  dyskusjach, moderując i uczestnicząc we wszystkich obszarach  tematycznych kongresu.

Nowością w tegorocznej edycji EKS były warsztaty dla samorządów, prowadzone przez ekspertów z SGH. W programie znalazły się warsztaty skierowane do samorządowców, których tematem były:
•    Jak OZE i efektywność energetyczna redukują koszty?
•    Strategie rozwoju miasta w nowych uwarunkowaniach (warsztaty realizowane we współpracy z miastem Lublin)
•    Racjonalne zarządzanie finansami JST w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, dostarczając dawkę praktycznej wiedzy w obszarach istotnych dla funkcjonowania samorządów. Na rodzące się podczas warsztatów pytania można było uzyskać odpowiedź w punkcie konsultacyjnym SGH, gdzie uczelniani eksperci  podczas trwania kongresu przedstawiali w szczegółach ofertę doradczą i edukacyjną.  

SGH świadczy usługi komercyjne w zakresie sporządzania ekspertyz, opinii, analiz, prowadzenia badań i szeroko rozumianego doradztwa. W swoich działaniach komercyjnych bazuje na potencjale kadrowym, intelektualnym oraz infrastrukturze najstarszej i najbardziej renomowanej uczelni ekonomicznej w Polsce. Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, spółki skarbu państwa, stowarzyszenia i izby branżowe.

Kontakt:

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH
doradztwo@sgh.waw.pl

doradztwo.sgh.waw.pl.