SGH na III Kongresie ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa"

kilka osób dyskutuje podczas panelu na kongresie

31 stycznia 2024 r. w Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbył się III Kongres ESG odbywający się pod hasłem „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”. Wątkiem przewodnim były przemiany społeczne zachodzące w Europie, w tym na rynku pracy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH.

Kongres ESG jest platformą dialogu europejskich liderów zrównoważonego rozwoju: przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, mediów i innych ekspertów.

W tym roku na kongresie w centrum uwagi znalazły się sprawy społeczne, a więc czynnik „S” (ang. social) w ESG. Nie oznacza to, że zapomniano o pozostałych dwóch czynnikach: „E” (ang. environmental – środowisko) i „G” (ang. corporate governance – ład korporacyjny); sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym były po prostu analizowane przez pryzmat zmian społecznych. 

Eksperci poruszali takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach sztucznej inteligencji, zrównoważona konsumpcja, Gospodarka Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenie na rynku pracy czy wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG.

Ostatnie dwie edycje Kongresu ESG zgromadziły łącznie ponad 8000 osób, w tym ekspertów i uczestników. Rekomendacje i wnioski z obu edycji wydarzenia dotarły zaś do ponad 5,5 mln osób. W 2024 roku przyszedł czas, by zaprezentować efekty pracy ekspertów na arenie europejskiej, a co za tym idzie stworzyć europejską platformę dialogu poświęconą kwestiom ESG.

Na kongresie Szkołę Główną Handlową w Warszawie reprezentował jej rektor Piotr Wachowiak, który wziął udział w panelu dyskusyjnym „Kto zyska, a kto straci na ESG - jak przekonać nieprzekonanych?”. W ciekawej dyskusji rozmawiano o wyzwaniach stojących przed biznesem, szczególnie sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w kontekście wdrażania nowych unijnych regulacji ESG oraz ważnej roli edukacji w tym zakresie. 

„ESG to nie jest moda, ani ideologia. ESG to nowe, kompleksowe spojrzenie na biznes i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Małe przedsiębiorstwa nie mają już czasu na przygotowanie się do nowych unijnych regulacji ESG, a przecież te firmy są podwykonawcami, klientami oraz dostawcami i również ich dotkną nowe obowiązki raportowe. Ważna jest edukacja w tym zakresie. Dlatego właśnie SGH i Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu  – powołały do życia Inicjatywę ESG, projekt w który są zaangażowani naukowcy, biznes, organizacje non profit, samorząd. Wspólnie edukujemy na temat ESG - powiedział podczas panelu prof. Wachowiak. 

Więcej o III Kongresie ESG.
 

Rozmowa z rektorem SGH poprzedzająca III Kongres ESG.