Z gabinetu dziekana studium magisterskiego: zmiana, czyli jedyna stała rzecz w życiu

Heraklit z Efezu mawiał, że „tych, którzy wstępują do tych samych rzek, coraz to inne zalewają wody”, co zwykliśmy skracać do krótkiego aforyzmu panta rhei. Zmiana jest jedynym stałym elementem życia, ale też zmiana nigdy nie dotyczy wszystkich aspektów naszej egzystencji. Ciągłość i zmiana, oto cechy, które definiują funkcjonowanie Dziekanatu Studium Magisterskiego SGH w ciągu ostatniego okresu.

Najważniejszym elementem ciągłości pozostaje misja pracowników DSM: troska o właściwą organizację procesu kształcenia przyszłych absolwentów studiów II stopnia w SGH. W nowym roku akademickim studia magisterskie na pierwszym semestrze, na 12 kierunkach kształcenia w języku polskim i 4 kierunkach oferowanych w języku angielskim, rozpoczęło 2820 znakomitych studentów. Dołączyli oni do 3067 osób, którzy swoją uniwersytecką przygodę rozpoczęli wcześniej. Od września do końca grudnia 2020 r. prawie 1473 studentów obroniło prace magisterskie. Przyznaliśmy Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego panu Pawłowi Sadłowskiemu. W nadchodzącym semestrze letnim uruchomiliśmy 677 grup zajęciowych dla studentów studiów stacjonarnych i 486 grup na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych. Wydaliśmy ponad 2000 decyzji w sprawach studenckich. Wierzymy, że nadchodząca sesja, mimo niezbędnych ograniczeń i zmian, przebiegnie zgodnie z planem i kolejny zaliczony semestr przybliży studentów do uzyskania upragnionego dyplomu.

Aby jednak to, co niezmienne, mogło sprawnie funkcjonować, potrzebne są zmiany. Tych też w ostatnim czasie w DSM nie brakowało. Zacznę od ludzi, gdyż to właśnie grono prodziekanów i pracowników dziekanatu kształtuje opinię o kierowanej przeze mnie jednostce. Zmiana to nowa grupa prodziekanów, którzy objęli funkcje wraz z wyborem rektora i będą pracować w DSM w latach 2020-2024. Grono tych fantastycznych ludzi, którymi mam zaszczyt i niewątpliwą przyjemność kierować, tworzą: dr hab. Michał Bernardelli, dr Piotr Maszczyk, dr hab. Mikołaj Pindelski i dr hab. Andrzej Zawistowski. Kontynuują chlubne tradycje swoich poprzedników, łącząc aktywność badawczą, publikacyjną i dydaktyczną z działalnością na rzecz studentów. Wszyscy są życzliwi, odporni na stres i potrafią – najczęściej dzięki poczuciu humoru i zdrowemu dystansowi do rzeczywistości – radzić sobie z presją czasu. A co ich wyróżnia? Jeden z nich to erudyta zachwycający anegdotami, drugi to nie tylko matematyk, ale także informatyk i fizyk, a przy tym jeszcze lekkoatleta, trzeci to historyk, znawca historii PRL, a czwarty to wybitny specjalista z zakresu zarządzania, a przy okazji miłośnik Włoch i Izraela. Wszyscy pozostają do dyspozycji zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich – służą pomocą i radą. Ciągłość zaś zapewniają niezmiennie wspaniali, zaangażowani i – nie waham się użyć tych słów – najlepsi pracownicy Dziekanatu Studium Magisterskiego. To dzięki nim nasza praca, w tym przede wszystkim kontakty ze studentami, pomimo ekstraordynaryjnych okoliczności, stają się łatwiejsze.

Zmiany zachodzą również w otaczającej nas przestrzeni. Po kilku dekadach przyszedł czas na remont pomieszczeń DSM. To od dawna wyczekiwana przez studentów i pracowników zmiana. Nie będzie już okienek, wąskiego korytarza, nieprzystających do siebie mebli i feerii barw. A co będzie? Możemy uchylić tylko rąbka tajemnicy, aby pozostawić wszystkim przyjemność obejrzenia nowych wnętrz osobiście. Dzięki wielu zaangażowanym w remont osobom, DSM będzie przestronny, komfortowy i nowoczesny, a przede wszystkim umożliwi jeszcze sprawniejszą obsługę studentów. 

Część zmian wymusiła na nas rzeczywistość. Przedłużająca się pandemia i troska o zdrowie studentów i pracowników zobligowała nas nie tylko do podjęcia trudnej decyzji o prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym, ale także zmian organizacji procesu obsługi studentów i pracowników. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć formalności konieczne dla procedowania spraw, zaproponowaliśmy wiele nowych rozwiązań. Wśród nich są: konsultacje z wykorzystaniem MS Teams, możliwość składania podań w systemie USOS lub w WD, rozliczanie praktyk studenckich i załatwianie innych formalności drogą elektroniczną, organizacja obron prac dyplomowych zdalnie oraz wydawanie i przesyłanie dyplomów, zaświadczeń i innych potrzebnych dokumentów bez konieczności odwiedzania murów uczelni. Jestem jednak przekonana, że niezależnie od sposobu obsługi studentów w niezmienny i ciągły sposób gwarantujemy pożądany przez studentów i wykładowców poziom profesjonalizmu, jakości i, jakże ważnej w tych trudnych czasach, życzliwości. Mogę zdradzić, że pracujemy nad skróceniem procedur i ułatwieniem procesu deklaracji przedmiotów oraz rozwiązaniami, które usprawnią obsługę studentów i przyspieszą wydawanie decyzji.

Pozostajemy otwarci na propozycje i sugestie środowiska akademickiego, które pozwolą nam zachować właściwy balans pomiędzy utrzymaniem dotychczasowych, dobrych praktyk i wprowadzaniem niezbędnych zmian tam, gdzie to jest niezbędne i pożądane. W dalszym ciągu studenci będą mieli prawo wyboru przedmiotów, wykładowców i ścieżki studiów, co, jak wierzę, pozwoli – zachowując unikalną tradycję naszej Alma Mater – utrzymać wysoką i wyróżniająca nas na tle innych uczelni jakość kształcenia. 

Życzę Państwu w Nowym 2021 Roku tylko zmian na lepsze!