Rynki kapitałowe w czasie kryzysu: wzrost mimo pandemii?

Już dziś o 11.00  w cyklu Czwartkowe Forum SGH z prof. Krzysztofem Borowskim oraz prezesem Giełdy Papierów Watościowych w Warszawie, drem Markiem Dietlem poszukamy m.in.odpowiedzi na pytanie, jaka przyszłość czeka światowe giełdy w 2021 r.

Kolejne Czwartkowe Forum SGH odbędzie się pod hasłem „Rynki kapitałowe w czasie pandemii: wzrost mimo kryzysu?”. Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 ciągnie w dół większość wskaźników gospodarczych. Jak więc to możliwe, że rynek kapitałowy pozostaje zieloną wyspą pośród morza czerwieni i spadków? Niedawny debiut Allegro był największym IPO w dziejach GWP, a polska giełda była trzecia w całej UE pod względem wzrostu obrotów podczas pandemii.

  • Czy niezwykle niskie stopy procentowe skłaniają Polaków do poszukiwania możliwości pomnażania oszczędności właśnie na giełdzie? Jakie mogą być inne krótkookresowe skutki obniżki stóp procentowych?
  • Czy kondycja rynku kapitałowego może być czynnikiem łagodzącym negatywne skutki pandemii i jej następstw?
  • Jaka przyszłość czeka światowe giełdy, w tym Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2021?

W spotkaniu udział wezmą:

dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
prof. Krzysztof Borowski, Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych SGH.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt SGH oraz Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat bieżących problemów gospodarczych i społecznych w kraju i na świecie. Projekt ma służyć wsparciu praktyków życia gospodarczego w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych, poprzez dostarczanie analiz aktualnych trendów i zjawisk oraz metod reagowania na nie. Do udziału w spotkaniach będziemy zapraszali ekspertów, a skoncentrujemy się na takich tematach, jak innowacyjność, procesy migracyjne, energetyka odnawialna, systemy emerytalne, koniunktura gospodarcza, a także najpoważniejsze skutki pandemii COVID-19 na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i gospodarczej.

Jak inwestować gdy trend na rynku akcji nie jest twoim przyjacielem?