PROF. DR HAB. WOJCIECH PACHO
Katedra Ekonomii Stosowanej
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH