DR KATARZYNA KLIMCZAK
Zakład Rachunkowości Informatycznej
Instytut Rachunkowości
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH