SGH i Ministerstwo Finansów zacieśniają współpracę

4 lutego prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH oraz Renata Oszast, dyrektor generalna Ministerstwa Finansów podpisali umowę o współpracy pomiędzy obiema instytucjami. 

Celem umowy pomiędzy SGH i MF jest zacieśnienie współpracy pracowników naukowych uczelni z ekspertami ministerstwa. Jej efektem będzie wspólna oferta badawcza i edukacyjna, kierowana do studentów i absolwentów SGH.

Dla obu stron ważne jest dalsze, intensywne współdziałanie w zakresie informowania o realizowanych zmianach w prawie oraz realizacja kolejnych wspólnych projektów angażujących studentów i pracowników uczelni. MF i SGH pracują nad wspólną ofertą, której efektem będzie jeszcze większy udział młodych naukowców w badaniach wykorzystywanych później do tworzenia polityk publicznych.

Umowa ramowa otworzy drogę do realizacji nowych projektów edukacyjnych, dydaktycznych i badawczych. Została zainicjowana z myślą o słuchaczach studiów I, II i III stopnia, uczestnikach studiów podyplomowych prowadzonych w SGH oraz o pracownikach naukowych i dydaktycznych Uczelni. Proponowane obszary współpracy to: finanse publiczne, budżet i instytucje finansowe, a więc sfery kluczowe dla pracy Ministerstwa Finansów.

Współpraca instytucjonalna między MF i SGH przewiduje organizację wspólnych projektów badawczych, konferencji i seminariów. Równie ważne będzie promowanie wśród studentów i pracowników naukowych SGH tematyki podatkowej i tworzenie w jej w ramach prac dyplomowych i naukowych o tematyce związanej z kierunkami realizowanych polityk publicznych.

Ministerstwo Finansów będzie wzmacniać ofertę edukacyjną SGH poprzez nowoczesny program praktyk i staży w MF oraz jeszcze bliższą współpracę z kołami naukowymi i organizacjami SGH realizującymi projekty znajdujące się w obszarze zadań MF.