XXXII Forum Ekonomiczne

Strefa SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2023

Zaangażowanie w organizację i przebieg forum jest istotne dla SGH ze względów merytorycznych, prestiżowych i promocyjno-medialnych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest od kilku lat głównym partnerem merytorycznym Forum Ekonomicznego w Karpaczu – największego i najważniejszego wydarzenia przedstawicieli środowisk gospodarczych regionu Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Zaangażowanie w organizację i przebieg XXXII Forum Ekonomicznego (5–7 września 2023 r.) było istotne dla SGH ze względów merytorycznych, prestiżowych i promocyjno-medialnych.

NAJWAŻNIEJSZA WARSTWA MERITUM

Od 2018 r. nieodłącznym elementem forum, który inauguruje to przyciągające kilka tysięcy uczestników wydarzenie, jest prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, przygotowanego przez kilkudziesięciu ekspertów naszej uczelni. „Raport daje wgląd w to, co dzieje się w gospodarce środkowoeuropejskiej. Jeżeli ktoś chce zmierzyć puls Europy Środkowej, to w pierwszej kolejności musi przeczytać ten raport (…)” – mówił podczas prezentacji tegorocznego raportu przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski, gospodarz wydarzenia.

Rektor SGH Piotr Wachowiak podkreślił jego ekspercki charakter. „W raporcie poruszono najważniejsze wyzwania, które czekają Polskę i gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej. Ten raport jest o tyle cenny, że jest opracowany przez naszych ekspertów, wybitnych znawców przedmiotu. Otrzymają Państwo rzetelne informacje, rzetelne analizy i, co ważne, rzetelne wnioski wynikające z tych analiz” – wskazał rektor Wachowiak na inauguracji raportu.
Raport SGH i Forum Ekonomicznego kompleksowo podsumowuje najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce oraz w krajach EŚW. Tegoroczna, szósta edycja, składa się z 12 rozdziałów. W tym roku novum stanowił specjalny dodatek – analiza przygotowana przez ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). „W EBI bacznie przyglądamy się trendom inwestycyjnym w Unii Europejskiej, w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce tak, aby jak najcelniej uplasować nasze inwestycje, nasze finansowanie” – zauważył Grzegorz Rabsztyn, dyrektor Biura EBI w Warszawie.

STREFA SGH – MERITUM I NIE TYLKO

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od kilku lat jest silnie reprezentowana w Karpaczu. Mamy rozbudowaną Strefę SGH, w której mieści się część panelowa, gdzie od rana do wieczora odbywają się dyskusje i debaty wokół najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych w Polsce i w regionie, a także część kuluarowa, gdzie w luźniejszej atmosferze można porozmawiać, przejrzeć najnowsze publikacje Oficyny Wydawniczej SGH, napić się kawy, zagrać w szachy bądź minigolfa.

6 września w Strefie SGH odbył się Wieczór z SGH – spotkanie networkingowe z udziałem władz uczelni, absolwentów SGH oraz przedstawicieli firm z Klubu Partnerów SGH, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Wydarzenie miało charakter zamknięty.
W tym roku w Strefie SGH odbyło się ok. 40 paneli eksperckich, streamowanych na kanale YouTube SGH. Podczas części paneli zaprezentowano raporty dotyczące istotnych obszarów życia publicznego i gospodarki:

  • Rektorzy pięciu uczelni ekonomicznych, zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE), podczas debaty omawiali m.in. zagadnienia zawarte w raporcie Nauka i szkolnictwo wyższe a rozwój gospodarczy, przygotowanym na zlecenie KRUE.
  • Drugą edycję raportu Wskaźnik Catch-up – jak doganiamy Unię Europejską w rozwoju społecznym zaprezentowała prorektorka ds. nauki dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH.
  • Dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, przedstawiła raport otwarcia nowo powstałego Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia. Raport Leki, świadczenia, technologie. Proponowane kierunki zmian w perspektywie 5-letniej jest pierwszym efektem pracy tego zespołu. W opracowaniu zidentyfikowano i poddano analizie wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat.
  • Przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zaprezentowali raport Wymóg Finansowania Długoterminowego (WFD) dla bankowych portfeli kredytów mieszkaniowych.
  • Pesymistyczna prognoza wzrostu wskaźnika zadłużenia Polski w najbliższych latach i grożący nam kryzys długu publicznego wyłonił się z zaprezentowanego przez dr. Sławomira Dudka (IRG SGH) raportu Zagrożenia nadmiernego długu publicznego. Edycja 2023. Analizę przygotował Instytut Odpowiedzialnych Finansów we współpracy z ekspertami Instytutu Finansów Publicznych i Fundacji Przyjazne Państwo.

Udział naszych ekspertów w Forum Ekonomicznym wydaje się niebagatelny, zwłaszcza że wykładowcy SGH nierzadko praktycy, zapraszani są do licznych paneli zewnętrznych, w roli zarówno znawców wąskich obszarów gospodarki, jak i akademików mających szersze spojrzenie i głębszy wgląd w rzeczywistość gospodarczą.

STREFA MŁODYCH – NASZA PRZYSZŁOŚĆ

W tym roku po raz pierwszy w Strefie SGH uruchomiono Strefę Młodych – platformę do wypowiedzi i dyskusji, udostępnioną młodym, ambitnym przedsiębiorcom, działaczom społecznym i naukowcom. W Strefie Młodych odbyły się liczne wydarzenia w dwóch blokach: porannym – Morning Talks i wieczornym – Evening Discussions. Panele przygotowali przedstawiciele Samorządu Studentów SGH i studenckich kół naukowych: Makroekonomii i Finansów, Energetyki, Statystyki, Ekonomii Politycznej, Badań nad Konkurencyjnością, Spraw Zagranicznych oraz Geopolityki i Strategii.

Jak mówią organizatorzy, Strefa Młodych inspiruje do budowania przyszłości, daje możliwość wyrażenia własnego stanowiska oraz dzielenia się pomysłami. W tym roku w pełni należała do studentów i doktorantów SGH. A jak będzie w roku przyszłym? Wszystko w rękach młodych.

PRESTIŻ

Drugim po prezentacji raportu najważniejszym wydarzeniem dla SGH na forum jest uroczysta gala, na której wręczana jest Nagroda Gospodarcza SGH. Przyznawane od 2019 r. laury są sposobem wyróżnienia osób, które szczególnie zasłużyły się na polu przedsiębiorczości i innowacyjności, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Polski.

W tym roku laureatem Nagrody Gospodarczej SGH został Czesław Lang, kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski w Moskwie w 1980 roku oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata. Po zakończeniu kariery sportowej organizator największego cyklicznego sportowego wydarzenia w Polsce Tour de Pologne UCI World Tour, założyciel i właściciel firmy Lang Team.

ASPEKT PROMOCYJNO-MEDIALNY

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to dla SGH także duże przedsięwzięcie organizacyjno-logistyczne. Przygotowania do obecności SGH na FE właściwie zaczynają się kilka tygodni po zakończeniu wydarzenia, kiedy ogłaszane są granty i rozpoczynają się prace nad kolejnym raportem pod redakcją komitetu w składzie: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, dr Mariusz Strojny (redaktor naukowy) oraz dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Bartosz Majewski. Powstaje wówczas koncepcja obecności SGH na Forum Ekonomicznym.

Streszczenie Raportu SGH i FE 2023 w formie specjalnego wydania Gazety SGH znalazło się w pakiecie startowym dla uczestników forum.

O obecności SGH na forum, a także o elementach merytorycznych, w tym o Raporcie SGH i FE oraz innych analizach naszych ekspertów, informujemy w komunikatach prasowych, wysyłanych do mediów ogólnopolskich i mediów branżowych, na łamach Gazety SGH – życie uczelni (online) i w mediach społecznościowych.

Dużym zainteresowaniem cieszą się nasze wywiady z ekspertami i gośćmi SGH w Studiu SGH, współtworzonym drugi rok z rzędu z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Powstało w nim ponad 50 materiałów filmowych: rozmów, wypowiedzi ekspertów do kamery i relacji, co zapewniło szersze niż w roku ubiegłym dotarcie informacji do odbiorców z 16,5 mln w 2022 r. do 26,9 mln w 2023 r.

Znacząco zwiększył się też ekwiwalent reklamowy AVE, który wzrósł z 6,1 mln z do 8,3 mln. Liczba informacji potroiła się z 585 do 1761. Według monitoringu mediów SGH zajęła 1. miejsce pod względem liczby informacji w kategorii „Autorzy o największej sumie dotarcia” z wynikiem ok. 500 tys. informacji. Tematem, który z pewnością przyczynił się do „podbicia” zasięgów, była decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 6 września br. o obniżeniu stóp procentowych o 75 pkt. bazowych. Bieżące komentarze naszych ekspertów – dr. Piotra Maszczyka, dr. hab. Waldemara Rogowskiego, prof. SGH, i dr. Sławomira Dudka – były szeroko cytowane w ogólnopolskich mediach. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie znalazła się też w czołówce autorów publikacji dotyczących Forum Ekonomicznego.

Obok obrad forum zainteresowaniem cieszyło się także wejście przedstawicielek naszej uczelni na Śnieżkę pod przewodnictwem prorektorki Agnieszki Chłoń-Domińczak. Aktywność „Kobiety na szczycie” miała na celu podjęcie tematu obecności kobiet na szczytach politycznych, biznesowych i innych.  


KAROLINA CYGONEK, redaktor naczelna Gazety SGH, Biuro Rektora – Zespół prasowy