Wyjątkowe Forum Ekonomiczne w… Karpaczu

Wyjątkowe Forum Ekonomiczne w… Karpaczu. FOT. ARCHIWUM SGH/PAWEŁ GOŁĘBIOWSKI

Coroczne Forum Ekonomiczne to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej i najważniejszych w regionie spotkań przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki oraz mediów. 

Przez trzy dni, od 8 do 11 września, tym razem w Karpaczu, dyskutowano o kluczowych zagadnieniach związanych z regionem, takich jak: demografia, ochrona środowiska czy koniunktura gospodarcza. Analizowano również wpływ pandemii COVID-19 na gospodarki i społeczeństwa krajów EŚW. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, podobnie jak w roku ubiegłym, wystąpiła w charakterze merytorycznego i strategicznego partnera. 8 września „Raportem SGH i Forum Ekonomicznego” badacze z SGH zainaugurowali Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu. W kolejnych dniach rozmowy i dyskusje panelowe na temat stanu gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej przeniosły się do Strefy SGH.

Świetnie przyjęty Raport

„Raport SGH i Forum Ekonomicznego” to pogłębiona i wyczerpująca analiza współczesnych dylematów, które mają państwa EŚW. To także propozycje rozwiązań i rekomendacje, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji na poziomie rządowym i samorządowym. W tym roku twórcy „Raportu” skupili się na zagadnieniach, które dotyczyły stanu gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Treść „Raportu” szybko pojawiła się w mediach. O opracowaniu napisały najważniejsze redakcje gospodarcze w Polsce, m.in. „Business Insider”, „Rzeczpospolita”, GazetaPrawna.pl czy InteriaBiznes. Przez kolejne tygodnie po zakończeniu Forum Ekonomicznego tematy poruszane w „Raporcie” były dyskutowane w wielu opiniotwórczych mediach. 

Strefa SGH

Tuż po prezentacji „Raportu” rozpoczął się cykl debat i rozmów z udziałem zaproszonych gości i ekspertów uczelni w specjalnie przygotowanej Strefie SGH – miejscu, gdzie naukowcy z SGH prezentowali – czas przeszły najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań i analizowali najbardziej istotne problemy współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Była to wyjątkowa przestrzeń wymiany poglądów i debaty nad najważniejszymi wyzwaniami dla krajów naszego regionu. A także także pomost łączący świat nauki, biznesu, instytucji publicznych i mediów, gdzie najwyższej klasy specjaliści poszukiwali optymalnych rozwiązań.

W trakcie trzech dni obrad w Strefie SGH odbyło się łącznie 26 paneli dyskusyjnych. Sesje tematyczne dotyczyły m.in. innowacyjności gospodarek, systemów wsparcia przedsiębiorstw, przyszłości edukacji ekonomicznej, podatków, koniunktury gospodarczej, sektora bankowego, stabilności finansowej, rolnictwa, polityki rodzinnej, strategii rozwoju spółek, infrastruktury, innowacji, branży gamingowej, pracy zdalnej, znaczenia wiedzy, energetyki, konsumpcji, ścieżek rozwojowych krajów EŚW, CSR, smogu, systemów emerytalnych, wsparcia dla startupów.

Nasi eksperci

W rozmowach w Strefie SGH udział wzięli eksperci, głównie autorzy poszczególnych rozdziałów „Raportu SGH”. Prof. Marek Rocki, ustępujący rektor SGH, rozwinął zagadnienie przyszłości edukacji ekonomicznej w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej. Prof. Elżbieta Adamowicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego omówiła najnowsze badania koniunktury. – Skala pesymizmu w gospodarce jest ogromna – podsumowała wyniki prof. Adamowicz. O bankowości w dobie pocovidowej dyskutował dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady SGH, który zwrócił uwagę na rewolucję w branży, która zamiast wykwalifikowanych bankowców pilnie potrzebuje specjalistów IT. Prof. Dominik Gajewski wraz z prof. Pawłem Felisem wzięli udział w panelu poświęconym wyzwaniom podatkowym w gospodarce po pandemii. Z prof. Eweliną Szczech-Pietkiewicz rozmawialiśmy o wpływie pandemii na planowanie i gospodarkę lokalną oraz o sposobach radzenia sobie z problemem smogu w Polsce. Temat stabilności podatkowej jako dobra publicznego przybliżył dr Stanisław Kluza z Zakładu Statystyki Stosowanej, a prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak dyskutowała o efektywności instrumentów wsparcia państwa i usług publicznych dla rodzin oraz o problemach europejskich systemów emerytalnych. W panelu dotyczącym znaczenia energetyki odnawialnej wziął udział dr Krzysztof Księżopolski, który wskazał, że w krajach EŚW „istnieje duży potencjał rozwoju OZE”. Z kolei w panelu dotyczącym wpływu pandemii na gospodarki prof. Elżbieta Mączyńska omawiała programy wsparcia gospodarek, tzw. tarcze antykryzysowe, oraz zwracała uwagę na zagrożenia związane z ewentualną drugą falą epidemii. Dr Piotr Maszczyk wziął udział w dyskusji o możliwych ścieżkach rozwoju gospodarczego regionu i nieoczekiwanym hamulcu, którym okazała się pandemia. Kamil Flig z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii wraz z panelistami omówił zagadnienie systemu wsparcia startupów w regionie. Tą dyskusją zakończyły się debaty i rozmowy w Strefie SGH trzeciego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Goście Strefy SGH

Również w tym roku wśród zaproszonych do debaty gości pojawili się zarówno przedstawiciele instytucji państwowych, jak i prezesi i właściciele największych firm działających w kluczowych sektorach gospodarki. Pierwszego dnia w Strefie SGH gościliśmy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, która wraz z prof. Arkadiuszem Kowalskim z Katedry Badań Gospodarek dyskutowała na temat innowacyjności gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Tego samego dnia o systemie wsparcia przedsiębiorców rozmawiali Bogdan Tkaczyk, prezes zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, oraz Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Paneliści zastanawiali się, w jaki sposób państwo powinno wspierać przedsiębiorców, które z tych sposobów mogą być najbardziej efektywne. W części poświęconej wyzwaniom podatkowym w gospodarce po pandemii do udziału w dyskusji zaproszony został Adam Abramowicz z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Gościem Strefy SGH był także minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który m.in. zwracał uwagę na to, że sektor rolniczy Europy Środkowo-Wschodniej powinien być znaczącym graczem na globalnym rynku żywności, tymczasem niestety jego duży potencjał jest mało wykorzystywany. Strefę odwiedził również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który opowiadał o najbliższych planach resortu. 

W Strefie SGH nie zabrakło również ekspertów z sektora prywatnego, dyskutujących m.in na temat innowacji jako motoru napędowego postępu gospodarczego w Polsce. W rozmowach brali udział także Nikodem Bończa-Tomaszewski, prezes zarządu Exatel, Tomasz Nasiłowski, prezes zarządu InPhoTech, dr Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora ds. transferu technologii w SGH, oraz Ewa Wernerowicz, prezes zarządu Vivus Finanse.

Nie zabrakło również przedstawiciela rosnącej w siłę branży gamingowej, którą reprezentował Jakub Marszałkowski z firmy Indie Games Polska. W rozmowie zwrócił uwagę na specyfikę i innowacyjność tego sektora oraz rolę polskich producentów. Wskazał też kierunek, w jakim podąża branża gamingowa na świecie. – W 2012 roku w Polsce było 200 studiów produkujących gry. Dziś jest ich 440! To gigantyczny wzrost sektora w zaledwie kilka lat. Jest to rosnąca część naszej gospodarczej rzeczywistości. Nasza branża jest jedyną, która w czasie lockdownu odnotowała wzrosty – wyjaśniał Jakub Marszałkowski. 

Jednym z gorących tematów tegorocznego Forum była praca zdalna, o której rozmawiali Tomasz Chomicki, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie Samsung, oraz prof. Rafał Kasprzak z Katedry Badań Zachowań Konsumentów. – Przedsiębiorcy skrupulatnie liczą zaoszczędzone w wyniku pracy zdalnej pieniądze. Pracownicy też są zadowoleni. Większość badań prowadzonych przez różne ośrodki pokazuje, że praca zdalna lub hybrydowa jest bardzo opłacalna dla biznesu – mówił prof. Kasprzak.
CSR pod lupą

W największym panelu w Strefie SGH, dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu i instytucji, udział wzięli Marcin Ochnik, prezes zarządu Ochnik S.A., prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH, oraz Witold Włodarczyk, prezes Zarządu Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego. Rozmówcy zwrócili uwagę na pozytywne efekty wdrożenia projektów związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak wspomniał o projektach z zakresu CSR realizowanych w SGH.

Jako jedni z pierwszych podpisaliśmy deklarację dot. CSR uczelni wyższych. W tej deklaracji są określone pewne zasady. W SGH one są nie tylko na papierze, ale staramy się ich przestrzegać. Np. wprowadziliśmy do edukacji obowiązkowy przedmiot „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Zorganizowaliśmy akcję „Szkoła Domowa SGH”. Udzielaliśmy wsparcia pracownikom szpitala jednoimiennego w Warszawie, odrabiając z ich dziećmi lekcje online. W akcję zaangażowali się studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i administracyjni. I za to jestem im bardzo wdzięczny.

Na zakończenie dyskusji o społecznej odpowiedzialności biznesu rektor Wachowiak podkreślił, że „CSR nie jest modą – jest koniecznością. Żeby przedsiębiorstwo mogło odnosić sukcesy, być wiarygodne w oczach interesariuszy, musi postępować zgodnie z etyką i prawem, realizować pewne zamierzenia społeczne i być firmą ekologiczną”.

Nagroda Gospodarcza SGH przyznana!

Punktem kulminacyjnym Forum Ekonomicznego 2020 była gala, podczas której prezes Banku PKO BP Zbigniew Jagiełło odebrał z rąk rektora Piotra Wachowiaka tegoroczną Nagrodę Gospodarczą SGH. To specjalne wyróżnienie dla osoby, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju gospodarczego Polski.

Wyjątkowe Forum Ekonomiczne 2020, pomimo trudności związanych z obostrzeniami epidemicznymi, przebiegało w atmosferze ogromnej potrzeby pochylenia się nad problemami gospodarek regionu EŚW, które w wyniku wiosennego zamrożenia przeżyły potężny wstrząs. Autorzy „Raportu SGH” oraz uczestnicy paneli dyskusyjnych w Strefie SGH, podjęli próbę odpowiedzi na fundamentalne pytania związane z gospodarczą przyszłością naszej części Europy. I chociaż mijający czas przynosi różne rozstrzygnięcia, dalszy, prężny rozwój gospodarek regionu EŚW jest obecnie poważnie zagrożony. Jak temu zapobiec? Eksperci SGH na bieżąco publikują rekomendacje oraz komentują w mediach tok wydarzeń, również w „Gazecie SGH” (zakładka „Życie uczelni”). Zapraszamy do śledzenia strony oraz lektury codziennych komentarzy naszych badaczy.