Strefa SGH na Forum Ekonomicznym 2020. Dzień pierwszy

Strefa SGH na Forum Ekonomicznym to już tradycyjne miejsce spotkań oraz dyskusji naszych naukowców z przedstawicielami świata biznesu i instytucji publicznych. Nie zabraknie ich także w tym roku. O jakich problemach gospodarczych regionu porozmawiają pierwszego dnia Forum?

Już dziś, chwilę po prezentacji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, dyskusje i analizy przeniosą się do Strefy SGH, czyli do specjalnie przygotowanej przestrzeni, gdzie przedstawiciele nauki oraz eksperci ze świata biznesu będą rozmawiali o najbardziej istotnych problemach gospodarek regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Pierwszego dnia Forum o godz.15:15 gościć będziemy minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, która z prof. Arkadiuszem Kowalskim z Katedry Badań Gospodarek, poruszy temat innowacyjności gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to jedno z  z kluczowych zagadnień gospodarczych wpływających na konkurencyjność międzynarodową. Tymczasem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zdolność innowacyjna, jak i pozycja innowacyjna od lat znajdują się na bardzo niskim poziomie. Znaczący wpływ na politykę innowacyjną krajów regionu wywarło przystąpienie do Unii Europejskiej, które przyczyniło się m.in. do tworzenia długoterminowych strategii i programów operacyjnych. Mimo to wciąż wyraźnie widoczne są różnice w poziomie rozwoju innowacyjności w poszczególnych krajach EŚW. Dlaczego np. Estonia jest silnym innowatorem, Polska umiarkowanym, a Bułgaria – słabym? Jakie są związki pomiędzy uwarunkowaniami a wynikami w dziedzinie innowacyjności? Które czynniki decydują o sukcesie polityki innowacyjnej? Jak zidentyfikować dobre praktyki w zakresie innowacji dla krajów regionu? A których unikać?

Następnie, o godz. 15.45 Bogdan Tkaczyk, prezes zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, wspólnie z Arkadiuszem Wiśniewskim, prezydentem Opola, będą rozmawiali o systemie wsparcia dla przedsiębiorców. Podczas rozmowy, moderowanej przez Bartosza Majewskiego, dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć na następujące pytania: W jaki sposób państwo może wspierać przedsiębiorców? Jakie rozwiązania są najbardziej pożądane przez firmy? Jaka jest efektywność poszczególnych instrumentów? Na ile pandemia zmienia sposób wsparcia przedsiębiorstw?

O godz. 16.30 prof. Marek Rocki, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, wraz z Michałem Gembalą, publicystą z portalu Ekorynek.com, poruszą temat przyszłości edukacji ekonomicznej. Zastanowią się, czy czwarta rewolucja przemysłowa powoduje, że edukacja ekonomiczna traci na swoim znaczeniu? Czy możemy sobie wyobrazić, że wraz z jej postępem nie trzeba będzie się uczyć makro- ani mikroekonomii? A w tym kontekście: jak wcześnie i w jakim zakresie należy zaczynać nauczanie podstaw wiedzy o gospodarce?

Na godz.17.00 zaplanowany został panel dotyczący wyzwań podatkowych w gospodarce po pandemii, który poprowadzi Grzegorz Siemionczyk, dziennikarz Rzeczpospolitej. Do udziału zaproszeni zostali Adam Abramowicz z biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prof. Paweł Felis z Instytutu Finansów SGH oraz prof. Dominik Gajewski z Zakładu Prawa Podatkowego SGH. Paneliści poruszą temat podatku katastralnego: przede wszystkim kwestie efektywności i sprawiedliwości w modelu opartym na opodatkowaniu powierzchni nieruchomości oraz wartości nieruchomości. Postarają się również odpowiedzieć na następujące pytania: Jakie systemy podatkowe sprzyjają innowacyjności? Jakie są uwarunkowania skuteczności instrumentów podatkowych oraz zakres preferencji podatkowych stosowanych w Polsce na tle państw EŚW? Jaki kształt powinny przyjąć rozwiązania krajowe dotyczące podatku cyfrowego? Jakie korzyści i zagrożenia może przynieść wprowadzenie tej regulacji? Czy uszczelnianie systemu podatkowego dało satysfakcjonujące efekty? Jak uszczelnić lukę CIT?

O godz. 19.30 Bartosz Majewski z CPiTT SGH poprowadzi rozmowę z prof. Elżbietą Adamowicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego na temat koniunktury gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie pandemii COVID-19. Wprowadzenie obostrzeń w następstwie wybuchu epidemii COVID-19 wywołało potężny wstrząs gospodarczy. Tak gwałtownych i intensywnych zmian nie obserwowano dotychczas w żadnym z cykli koniunkturalnych po II wojnie światowej. Z miesiąca na miesiąc reakcje uczestników życia gospodarczego, dostosowujących się do nowych warunków funkcjonowania, powodowały pogłębianie się spadków głównych zmiennych opisujących wyniki ich aktywności. Czy potwierdziła się teza, iż w okresach dekoniunktury, zwłaszcza spowodowanej przez kryzys, silniej reagują nastroje uczestników gospodarki, które są „miękkim” czynnikiem ich decyzji ekonomicznych?

Wieczorem, o godz. 20.05, Bartosz Majewski z CPiTT SGH wspólnie z dr Jackiem Bartkiewiczem, przewodniczącym Rady SGH, zastanowią się nad perspektywami rozwoju sektora bankowego w regionie EŚW. Koronawirus spowodował, że w tym roku zyski banków mogą spaść nawet o ponad połowę. Jest to spowodowane przede wszystkim obniżką stóp procentowych i rosnącymi kosztami ryzyka. Jaka jest obecnie kondycja sektora bankowego i jak wpływają na nią zmiany na rynku kredytów? Jakie są nadzieje i obawy klientów? Kto zapłaci za wzrost obciążeń banków? Czy banki to wciąż najbezpieczniejsze miejsce lokowania kapitału?

Pierwszy dzień, zakończy debata na temat wpływu pandemii COVID-19 na planowanie i gospodarkę lokalną w regionie dolnośląskim, w której udział wezmą Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, oraz prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz z Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH. Rozmowę poprowadzi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej.

Program Strefy SGH

Zapraszamy do oglądania wszystkich dyskusji na kanale SGH w serwisie Youtube.

Poziom innowacyjności gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prof. Arkadiusz Kowalski

 

Systemy wsparcia przedsiębiorców, dyr. Bartosz Majewski

 

Przyszłość edukacji ekonomicznej, prof. Marek Rocki

 

Wyzwania podatkowe w gospodarce po pandemii,  prof. Paweł Felis, prof. Dominik Gajewski

 

Koniunktura gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie pandemii COVID-19, prof. Elżbieta Adamowicz

 

Perspektywa rozwoju sektora bankowego w regionie,  dr Jacek Bartkiewicz

Wpływ pandemii COVID-19 na planowanie i gospodarkę lokalną – Dolnośląskie,  prof. Ewelina Szczech-Pietkiewicz

SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, śledź media społecznościowe: #strefaSGH