Rozpoczął się rok 2024 – Rok Profesora Andrzeja Grodka

czarno-białe zdjęcie mężczyzny

Rozpoczął się rok 2024 – ogłoszony w czerwcu 2023 r. przez Senat SGH „Rokiem Profesora Andrzeja Grodka", rektora SGH i SGPiS w latach 1947-1949 i 1955-1959, twórcy szkoły historii gospodarczej i opiekuna zbiorów Biblioteki SGH podczas II wojny światowej, które ocalił przed zniszczeniem.

28 czerwca 2023 r. Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyjął uchwałę nr 307 ustanawiającą rok 2024 „Rokiem Profesora Andrzeja Grodka". Więcej na ten temat.

W ramach obchodów Biblioteka SGH, której prof. dr hab. Andrzej Grodek był wicedyrektorem i dyrektorem, otrzyma jego imię. Więcej na ten temat.

Odbędzie się również seminarium naukowe poświęcone działalności naukowej i społecznej prof. Andrzeja Grodka, który był jednym z twórców polskiej szkoły historii gospodarczej i który przywrócił naszej uczelni charakter akademicki w okresie destalinizacji, a także cały szereg wydarzeń upamiętniających absolwenta i wykładowcy naszej Alma Mater.

Polecamy lekturze:

Andrzej Grodek – Rektor SGH w latach 1947–1949 i SGPiS w latach 1955–1959

Andrzej Grodek (1901–1959)