Łukasz Więcławski laureatem Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego SGH 2023

zdjęcie młodego mężczyzny w okrągłej ramce na tle zdjecia budynku i drzewa; zdjecie wpisane w turkusową piramidę

W tym roku laureatem Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został Łukasz Więcławski, absolwent kierunku Ekonomiczna Analiza Prawa. Kapituła doceniła bardzo wysoką średnią oraz pracę dyplomową pt. "Economic sanctions in the 21st century: A Law & Economics perspective", przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Artura Nowaka-Fara.

Decyzja Kapituły wynikała nie tylko z docenienia aktualności tematu, sposobu ujęcia problemu, ale i wnikliwość analizy oraz umiejętności formułowania wniosków. Praca wskazywała na wiedzę i zdolność do wyboru tego, co istotne w ocenie roli i znaczenia sankcji – oceniła dla Gazety SGH dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH.

Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego ogłoszono podczas tegorocznej uroczystości ukończenia studiów magisterskich 2023, która miała miejsce 16 grudnia w Auli Głównej. Laureat nie mógł osobiście przybyć na uroczystość, ale przesłał słowa podziękowania.

aula wypełniona absolwentami podczas graduacji

Obecny świat to świat sankcji. Stanowią one bardzo złożony problem prawny i ekonomiczny, zwłaszcza wtedy, gdy dostrzeże się praktykę ich stosowania. Tematyka stosowania sankcji jest przedmiotem moich zainteresowań naukowych. Rezultatami badań miałem sposobność dzielić się zarówno z organami państwa, jak i polskimi przedsiębiorstwami. Było mi zatem niezmiernie miło, gdy Pan Łukasz Więcławski uznał problematykę sankcji na tyle także dla siebie interesującą, że zdecydował się napisać na ich temat pracę magisterską pod moim kierunkiem. Był do jej napisania znakomicie przygotowany z uwagi na bardzo dobre przygotowanie do ekonomicznej analizy regulacji prawnych, co zawdzięczał znakomitym wykładowcom wybranemu przez siebie na SGH kierunku (właśnie Ekonomicznej Analizy Prawa), zwłaszcza własnej dociekliwości, zdolności wnikliwej analizy oraz umiejętności przedstawienia własnych przemyśleń w pracy magisterskiej – zauważył w rozmowie z Gazetą SGH promotor pracy Łukasza Więcławskiego, prof. dr hab. Artur Nowak-Far.

– Pan Łukasz Więcławski jest bardzo dobrze zapowiadającym się ekspertem ekonomicznej analizy prawa. Myślę, że byłby dobrym naukowcem, gdyby zdecydował się na realizacje swoich aspiracji właśnie w nauce. Praca z nim wymagała zaproponowania pomysłów na przedstawienie zagadnienia sankcji i ich przedyskutowania. Sama praca nie wymagała ode mnie sugerowania jakichś znacznych zmian. Pan Łukasz Więcławski świetnie sobie z tym zadaniem poradził. Informacja, że jego praca otrzymała prestiżową nagrodę sprawiła mi wielką radość. Mam nadzieję, że będzie ona także ciekawym materiałem do dalszych prac, w tym analitycznych, prowadzonych np. przez MSZ.   

Nagroda Dziekana Studium Magisterskiego SGH została ustanowiona w 2019 r. Przyznawana jest co roku absolwentowi za wybitne osiągnięcia w nauce na Studiach Magisterskich. Jej istotną wartością jest wyróżnienie najlepszej pracy magisterskiej, podejmującej tematykę związaną z najważniejszymi aktualnymi problemami gospodarczymi. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

„Bank Pekao S.A. już po raz piąty ma wielką przyjemność być partnerem Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która nagradza najbardziej utalentowanych absolwentów SGH, autorów wyróżniających się prac dyplomowych. Bardzo się cieszę, że dokładamy swoją cegiełkę do rozwoju młodych talentów, które są przyszłością polskiej nauki. Poziom prac był jak co roku niezwykle wysoki, a wybór jednej z nich stanowił dla kapituły konkursowej duży trud. W ocenę zgłoszonych prac zaangażowanych zostało wielu ekspertów z naszego banku, którzy w sposób szczegółowy analizowali każdą z nich – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

– Gratuluję tegorocznemu zwycięzcy, Panu Łukaszowi Więcławskiemu, który za swoją pracę magisterską otrzymał nagrodę ufundowaną przez nasz bank. Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić wybranych autorów konkursowych prac na płatny staż w naszym banku. Liczę, że przyjmą naszą propozycję i spotkamy się wkrótce na korytarzach Banku Pekao S.A. – dodał prezes Skiba.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym wyłoniona zostaje grupa absolwentów Studiów Magisterskich, którzy w czasie nauki uzyskali najwyższe wyniki. Do osób tych wysłane zostaje zaproszenie do udziału w drugim etapie konkursu. W etapie tym oceniane są prace dyplomowe osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie. Oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu. W jej skład wchodzą: rektor i prorektorzy SGH, dziekan Studium Magisterskiego SGH, kanclerz oraz przedstawiciel fundatora nagrody. Podczas oceny kapituła bierze pod uwagę oryginalność wybranego tematu, aktualność problematyki badawczej, umiejętność formułowania wniosków przez autora pracy i możliwość zastosowania ich w praktyce.

Wyniki konkursu są ogłaszane podczas graduacji, a nazwisko zwycięzcy umieszczone zostaje w gronie wcześniejszych triumfatorów na tablicy przed Dziekanatem Studium Magisterskiego SGH.

Dotychczasowi laureaci Konkursu o Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Mikołaj Lech (2019)
Paweł Sadłowski (2020)
Alicja Doligalska (2021)
Weronika Wojewódzka (2022).