Wiecha na budynku Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH

wiecha wciągana na budynek

4 kwietnia 2023 r. na budynku Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH, zgodnie z tradycją budowlaną, zawisła wiecha. Zakończyły się bowiem prace na najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Batorego. 

„Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj spotkać się na tej ceremonii. To oznacza, że ostatnia kondygnacja budynku została zakończona i możemy zawiesić wiechę oraz, że przystępujemy do wykończenia tego budynku” – poinformował rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Zapowiedział, że otwarcie gmachu Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH nastąpi zimą, na przełomie roku 2023/2024.

„Jest to budynek przede wszystkim stawiany dla naszej społeczności, dla studentów (...), żeby lepiej mogli pracować, żeby praca była zespołowa, żeby byli bardziej kreatywni, jeszcze bardziej przedsiębiorczy” – podkreślił rektor.

Podziękował wszystkim zaangażowanym w stawianie nowego gmachu SGH przy ul. Batorego, w tym wiceprezesce Zarządu firmy Erbud S.A. Agnieszce Głowackiej, dyrektorowi Oddziału Toruń w Erbudzie Wojciechowi Stasieczkowi i kierownikowi budowy Michałowi Ruczkowskiemu oraz całej jego ekipie. „Dziękuję, oczywiście, panu kanclerzowi SGH (dr. Marcinowi Dąbrowskiemu), który spina ten cały projekt. Moim najbliższym pracownikom, prorektorom, całemu zespołowi inwestycji, w tym pani kierownik Justynie (Dziak-Słupskiej) (...), a także odpowiedzialnemu za finanse w SGH kwestorowi" Dariuszowi Fanslau – powiedział rektor Wachowiak. 

grupa osób stoi na uroczystości zawieszenia wiechy; na planie pierwszym fragment wiechy

Ze swej strony kanclerz SGH dr Marcin Dąbrowski włączył do podziękowań Grzegorza Krzewskiego z Banku Rozwoju Rady Europy, „który razem z naszym kwestorem współfinansuje naszą inwestycję”.

"W szczególności dziękuję naszej ekipie, dzięki której wiedzy, zaangażowaniu, doświadczeniu jesteśmy blisko bardzo ważnego dla nas celu. Celu stworzenia takiego budynku, który zasili zasoby naszego kampusu o budynek dydaktyczny, proekologiczny, budynek, który będzie bardzo efektywny energetycznie i będzie nas wspierał w naszej misji kształcenia liderów –  wskazał kanclerz Dąbrowski. – Bardzo dziękuję też naszej ekipie za codzienne działania, które są idące daleko ponad należytą staranność. To jest duże zaangażowanie. Zawsze możemy liczyć na zespół Erbudu. (…) Dla nas jako środowiska akademickiego ważne jest również to, że nasz wykonawca bardzo przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na tej inwestycji, czego dowodem są liczne nagrody, także wyróżnienie przyznane przez Państwową Inspekcję Pracy”.

Na uroczystości zawieszenia wiechy na budynku Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH obecna była wiceprezeska Zarządu Erbudu S.A. Agnieszka Głowacka.

„To święto to jest moment, kiedy jest skończony najwyższy punkt dachu. (…)Cała tradycja wywodzi się już XVI wieku, kiedy cieśla wycinał na tej ostatniej krokwi swoje inicjały (…) strojono to wieńcem z kwiatów, gałęzi, bo uważano, że mieszkają tam dobre duchy, które przyniosą szczęście całej inwestycji. Ja bym to wierzenie podtrzymała, bo mamy tu piękny wieniec. Wierzę, że dobre duchy, które mieszkają w tym wieńcu, na pewno przyniosą wiele fajnych rzeczy tej inwestycji – wskazała Głowacka. – Napoleon mówił, że do wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze, pieniądze. Ale do skończenia dobrej inwestycji potrzebna jest przede wszystkim dobra relacja pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą, podwykonawcami. Za tę atmosferę chciałabym z tego miejsca w imieniu całego Zarządu Erbud S.A. serdecznie podziękować, Panu, Panie Rektorze, Panu Kanclerzowi”.

Wiceprezeska Erbudu podziękowała także całej ekipie pracującej przy ul. Batorego: „(...) Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy są zaangażowani na tej budowie. Dziękuję naszym podwykonawcom, naszym dostawcom. I wierzę że już na przełomie roku będziemy z hukiem otwierać tę inwestycję”.

Dyrektor Oddziału Toruń w firmie Erbud S.A. Wojciech Stasieczek wyraził wdzięczność głównemu architektowi budynku Bolesławowi Stelmachowi z biura architektonicznego Stelmach i Partnerzy, a także podwykonawcom takim jak m.in. Nizbud, Unimax, Maat4, Retro, Tectum.

Na koniec uroczystości wiecha została podniesiona dźwigiem i zawieszona na dachu budynku.

wiecha wciągana dźwigiem na dach budynku

Zachęcamy do lektury:

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH

Z gabinetu kanclerza: kamień milowy w procesie inwestycyjnym SGH

SGH podpisała umowę na budowę nowego gmachu przy ul. Batorego

BATOREGO 8