TOP 10 globalnych rodzajów ryzyka w najnowszym raporcie 2023 WEF

mężczyzna układający jengę

Tegoroczna edycja „Global Risks Report” Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) ma znaczenie szczególne. Wnioski z niej płynące odzwierciedlają bowiem w sposób bezpośredni ogromną niestabilność na poziomie gospodarki światowej oraz krajowej.

Po pierwsze, jest to czas postpandemiczy, kiedy potrzebujemy zmierzyć się z dookreśleniem nowej rzeczywistości (new normal). Wydawało się, że jak zawsze będzie normalnie, kiedy przezwyciężymy kryzys pandemiczny COVID-19. Jednak, zmiany, jakich potrzebowaliśmy dokonać w trakcie pandemii, zakorzeniły się i wpływają obecnie na życie społeczeństw na wielu płaszczyznach, np. praca zdalna, edukacja online, rekonfiguracja łańcuchów dostaw. Podobnie, decyzje, które wówczas wydawały się jedyną drogą – stymulacja fiskalna, dzisiaj przyczyniają się np. do inflacji, spowolnienia, a nawet recesji.

Po drugie, wojna w Ukrainie, której wpływ sięga daleko poza granice tego państwa i wywołany nią kryzys energetyczny, rosnące ceny i w związku z tym kolejny wzrost inflacji, przekładają się na ogólny wzrost kosztów życia i prowadzenia biznesu.

Zgodnie z dotychczasową metodyką, również w obecnym raporcie, wskazane są najważniejsze rodzaje ryzyka o zasięgu globalnym w podziale na pięć kategorii ryzyka: ekonomiczne, środowiskowe, geopolityczne, społeczne i technologiczne. Następnie, kategorie te są analizowane z uwzględnieniem horyzontu czasowego – materializacja ryzyka w ujęciu krótkoterminowym (krytyczne w ciągu najbliższych dwóch lat) oraz długoterminowym (zagrożenia, które mogą materializować się w ciągu najbliższych 5-10 lat) z określonym prawdopodobieństwem wystąpienia i konsekwencjami materializacji (wpływ). Przy czym ryzyko rozumiane jest przy tym jako semi ryzyko, czyli w części pejoratywnej jako zagrożenie, niebezpieczeństwo.

Pod względem wpływu za najważniejsze 10 rodzajów ryzyka w ciągu najbliższej dekady uznano:

1.    Kryzys związany z wysokimi kosztami życia (ryzyko społeczne),
2.    Klęski naturalne i ekstremalne zdarzenia pogodowe (ryzyko środowiskowe),
3.    Konfrontacja geoekonomiczna (ryzyko geopolityczne),
4.    Porażka w łagodzeniu/ redukcji ryzyka klimatycznego  (ryzyko środowiskowe),
5.    Erozja spójności społecznej i polaryzacja społeczna (ryzyko społeczne),
6.    Szkody środowiskowe na dużą skalę (ryzyko środowiskowe),
7.    Niepowodzenie adaptacji do zmian klimatu (ryzyko środowiskowe),
8.    Powszechna cyberprzestępczość i brak bezpieczeństwa w sieci (ryzyko technologiczne),
9.    Kryzys zasobów naturalnych (ryzyko ekonomiczne),
10.  Wymuszona migracja na dużą skalę (ryzyko społeczne).

Za rodzaje ryzyka o największym prawdopodobieństwie wystąpienia w ciągu najbliższej dekady uznano:

1.    Niepowodzenie w łagodzeniu zmian klimatycznych (ryzyko środowiskowe),
2.    Niepowodzenie adaptacji do zmian klimatu  (ryzyko środowiskowe),
3.    Klęski naturalne i ekstremalne zdarzenia pogodowe (ryzyko środowiskowe),
4.    Utratę różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemu (ryzyko środowiskowe),
5.    Niezamierzoną migracja na dużą skalę (ryzyko społeczne),
6.    Kryzys zasobów naturalnych (ryzyko środowiskowe),
7.    Erozję spójności społecznej i polaryzacja społeczna (ryzyko społeczne),
8.    Powszechną cyberprzestępczość i brak bezpieczeństwa w sieci (ryzyko technologiczne),
9.    Konfrontację geoekonomiczna (ryzyko geopolityczne),
10.  Szkody środowiskowe na dużą skalę (ryzyko środowiskowe).

Globalny krajobraz ryzyka: mapę wzajemnych powiązań przedstawia schemat 1. Rysunek 1. Globalny krajobraz zagrożeń: mapa wzajemnych powiązań.
 

grafika
Źródło: opracowanie własne na podst. „The Global Risk Report 2021”, World Economic Forum 2021, raport dostępny na stronie internetowej: The Global Risks Report 2021 | World Economic Forum (weforum.org), dostęp dn. 05.03.2023 r., s. 10.

Najbardziej dotkliwe w skutkach rodzaje ryzyka zostały zestawione w Tabeli 1.

tabela

Źródło: opracowanie własne na podst. „The Global Risk Report 2023”, World Economic Forum 2023, raport dostępny na stronie internetowej: The Global Risks Report 2021 | World Economic Forum (weforum.org), dostęp dn. 05.03.2023 r., s. 11.

Do obecnie ujawniających się kluczowych zagrożeń zaliczono pięć następujących: kryzys dostaw energii, kryzys kosztów utrzymania, rosnąca inflacja, kryzys dostaw żywności oraz cyberataki na infrastrukturę krytyczną. Ryzyka te wiążą się ze zmianami strukturalnymi w krajobrazie gospodarczym i geopolitycznym, które przyspieszą inne globalne zagrożenia, przed którymi staniemy w ciągu najbliższych 10 lat. Z uwagi na to, że kumulacja obecnych kryzysów odwraca uwagę oraz zasoby od zagrożeń pojawiających się w horyzoncie średnio- i długoterminowym, możemy stanąć w obliczu rosnących obciążeń dla ekosystemów naturalnych i społecznych. Zmiany wynikające z dzisiejszych kryzysów osłabiają odporność i stabilność systemu globalnego. Niektóre z tych zagrożeń są bliskie punktu krytycznego, ale w raporcie podkreśla się, że wciąż istnieje możliwość kształtowania bezpieczniejszej przyszłości.