VIII Warsztaty Hurwiczowskie

portret mężczyzny z profilu; w tle tablica zapisana wzorami matematycznymi

Już po raz ósmy Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  współorganizowało razem z Instytutem Matematyki PAN i Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW prestiżowe Warsztaty Hurwiczowskie. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 4-5 listopada w IMPAN.

Warsztaty Hurwiczowskie (Hurwicz Workshop) to wyjątkowa konferencja, organizowana od 2009 roku na cześć laureata Nagrody Nobla z 2007 roku w dziedzinie ekonomii prof. Leonida Hurwicza. Przez 13 lat funkcjonowania warsztaty wyrobiły sobie renomę miejsca inspirujących dyskusji o najnowszych osiągnięciach ekonomii i przyciągają każdorazowo kilkudziesięciu badaczy z czołowych europejskich i światowych ośrodków.

W tegorocznej, ośmej edycji, wysłuchaliśmy 34 prezentacji w dwóch równoległych sesjach. Referaty dotyczyły m.in. projektowania mechanizmów, teorii implementacji, problemów dyskontowania, ekonomii gałęziowej, teorii gier, aukcji i teorii decyzji.

Tegoroczny wykład plenarny im. Leonida Hurwicza wygłosił Rabah Amir z Uniwersytetu w Iowa. Wykład obejmował teorię i zastosowania gier supermodularnych oraz  kwestie istnienia równowag Nasha i  równowag kooperacyjnych, zbieżności algorytmów uczenia się i statykę komparatywną dotyczącą równowag.

Patron warsztatów, Leonid Hurwicz, jest jedynym zdobywcą Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych polskiego pochodzenia. Był jednym z pionierów rygorystycznego matematycznego podejścia do analizy ekonomicznej. Otrzymał nagrodę w 2007 roku za swój fundamentalny wkład w teorię projektowania mechanizmów ekonomicznych. Teoria projektowania mechanizmów opiera się w dużym stopniu na metodach analizy funkcjonalnej, równaniach różniczkowych, topologii różniczkowej, układach dynamicznych i innych zaawansowanych narzędziach matematycznych. Hurwicz wniósł ważny wkład do matematyki i ekonomii, w szczególności do programowania nieliniowego.

Leonid Hurwicz mieszkał w Warszawie do 1938 roku i studiował na Uniwersytecie Warszawskim. W 1994 r. uzyskał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a jego kontakty z SGH  upamiętnia specjalna tablica.

dr Joanna Franaszek

dr. hab. Łukasz Woźny, prof. SGH