Czwartkowe spotkania SGH: Pandemia a sektor pracy

Autor

Czwartkowe spotkanie SGH 16 lipca o 14.00 przebiegnie pod okazją do dyskusji na temat rynku pracy. Doktor Paweł Strzelecki z Instytutu Statystyki i Demografii SGH oraz Piotr Lewandowski, prezes zarządu Instytutu Badań Strukturalnych wspólnie przeanalizują aktualną sytuację.

Kolejne spotkanie w ramach Czwartkowych spotkań SGH poświęcone będzie sektorowi pracy i zmianom, jakim uległ pod wypływem pandemii COVID-19. Poruszone zostaną tematy:

  • wpływu pandemii na poziom zatrudnienia i bezrobocia, zwłaszcza o zróżnicowanym oddziaływaniu na różne branże oraz różne grupy pracowników, zwłaszcza osoby wchodzące na rynek pracy (absolwenci);
  • wpływu pandemii na organizację pracy, zwłaszcza pracę z domu, oraz jej konsekwencjach dla nierówności dochodowych oraz tzw. work-life balance;
  • interakcji między rynkiem pracy a rozprzestrzenianiem się epidemii - jak środowisko pracy wpływa na transmisję wirusa, co można z tym zrobić.

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie w MS Teams.
Wydarzenie będzie także transmitowane na profilu SGH na Facebooku.