Ogólnopolski #DzieńWalkizDepresją. Wsparcie psychologiczne w SGH

Wsparcie psychologiczne w SGH

Od kilku lat w budynku C znajduje się wyjątkowy pokój. W jego wnętrzu opowiedzianych zostało wiele historii – tych najbardziej radosnych i tych pełnych rozterek. Wszystkie zostały wysłuchane przez dwóch psychologów, którzy przez cały rok akademicki wspierają potrzebujących z SGH.

Wchodzimy do cichego korytarza na trzecim piętrze, w którym rozbrzmiewają urywki wykładów. Po lewej stronie znajdują się drzwi prowadzące do całkiem odmiennego miejsca. Dzwonimy i chwilę później otwiera nam uśmiechnięta pani Barbara, która ma dzisiaj swój dyżur. Pokój sprawia wrażenie przytulnego: duże żółte fotele, przyjemne, ciepłe światło i aromatyczna herbata. Jesteśmy w gabinecie pomocy psychologicznej.

Pomysł zrodził się z troski o jakość życia naszej wspólnoty akademickiej. Dodatkowo, wzorujemy się na dobrych praktykach rozwijanych w innych uczelniach za granicą – opowiada kanclerz SGH, Marcin Dąbrowski. – Do współpracy udało nam się zaangażować dwóch znakomitych psychologów z wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu osobom z różnych grup wiekowych, w tym także cudzoziemcom.

W gabinecie przyjmują: pani Barbara Kowalewska – skupiająca się na studentach polskojęzycznych i pracownikach naszej uczelni oraz pan Adam Rudzki, opiekujący się głównie osobami przyjeżdżającymi do SGH zza granicy. Oferowane są dwa rodzaje spotkań: 15-20 minutowe konsultacje podczas otwartego dyżuru lub 50 minutowe sesje (na które zapisanie się jest bardzo proste1). W całym procesie aplikujący zachowuje anonimowość.

– Stosujemy zasadę: to co się dzieje w pokoju 3/13C zostaje w pokoju 3/13C – dodaje psycholog Kowalewska.

Oferta pomocy spotkała się z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem ze strony społeczności akademickiej SGH. Studenci docenili dostępność psychologów na uczelni: „Wspaniała inicjatywa. Kolejny raz jestem dumna z mojej dawnej Szkoły. Brawo!” napisała absolwentka Diana. „Bardzo doceniam tę propozycję. Wielu z nas, studiujących w szkole biznesu, odczuwa stres oraz silną konkurencję. Istnieje wiele przyczyn, które mogą wywołać depresję” dodaje Michał.

Korzystając ze wsparcia psychologicznego w SGH należy pamiętać o tym, że sesji nie można uznać za psychoterapię. Składają się na to dwa czynniki – po pierwsze, uczelnia nie może zapewnić regularności indywidualnych spotkań. Po drugie, nie ma też ciągłości ze względu na przerwę wakacyjną. Psychologowie w SGH oferują pomoc doraźną, jednak jeśli w czasie trwania sesji zauważona zostanie potrzeba regularnej pomocy to zaproponowane zostaną dalsze kroki, jakie należałoby podjąć (np. stała terapia w specjalistycznym ośrodku).

Efekty pomocy zaobserwować można nie tylko w przypadku pojedynczych osób. Każde spotkanie i omówienie problemów napotykanych w czasie studiów to szansa dla uczelni na polepszenie jakości doświadczeń społeczności akademickiej, a także zmniejszenie skali lub całkowitą eliminację problemu.

Staramy się raz w semestrze spotykać z psychologami, by przedyskutować co – w ogólnym spojrzeniu – doskwiera naszej społeczności. Jakie problemy mogą być rozwiązane przez uczelnię - tłumaczy kanclerz Dąbrowski. – Wyraźnie wyodrębnioną grupę stanowili studenci, którzy nie do końca potrafili odnaleźć się na studiach ekonomicznych. Zdecydowali się na te studia ze względu na oczekiwania ze strony swoich rodziców, otoczenia, ale gdy przyszli na uczelnię zastanawiali się: Czy na pewno dobrze wybrałem/wybrałam? Co ja tutaj robię? Nie widzę sensu tego działania. Nie chcę być w korporacji za kilka lat.

Aby praca psychologów nie była tylko doraźną pomocą, ale żebyśmy mogli też zapobiegać takim rozterkom wraz z Biurem Karier stworzono możliwość działania w Centrum Wolontariatu SGH. Dzięki temu, poza formą budowy kariery, istnieje szansa znalezienia sensu w działalności społecznej czy wsparcia innych osób.

Pomoc psychologiczna w SGH jest całkowicie bezpłatna i mogą z niej skorzystać wszyscy studenci oraz pracownicy uczelni.

mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:
minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="PL" xml:lang="PL">1 Należy przesłać wiadomość na adres pomocpsychologiczna@sgh.waw.pl (ang: psychologicalhelp@sgh.waw.pl​​). W odpowiedzi wysłany zostaje link do kalendarza, gdzie zainteresowana osoba może wybrać dogodny termin sesji.