Absolwent SGH Michał Siczek w programie Early Career Researcher Development Program

grafika obrazująca zdjęcie portretowe mężczyzny w okręgu na tle fragmentu budynku głównego SGH; podpis: Michał Siczek, absolwent SGH orowski

16 lutego br. Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji i Badań nad Rachunkowością (IAAER) oraz Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów (ACCA) zainaugurowały program Early Career Researcher Development Program (ECRDP), wybierając do udziału w nim 15 profesorów nadzwyczajnych i adiunktów z Chorwacji, Czech, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii i Turcji. Wśród 15 wybrańców znalazł się absolwent SGH Michał Siczek.

Do programu dostało się jeszcze dwoje Polaków z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Program ma na celu rozwój zdolności badawczych młodych naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej oraz wsparcie ich kariery akademickiej. Program będzie realizowany przez co najmniej dwa lata i składa się m.in. z co najmniej dwóch warsztatów rocznie. Pierwsze warsztaty zostaną zorganizowane przez Bukareszteński Uniwersytet Studiów Ekonomicznych (Bucharest University of Economic Studies, ASE) w dniach 5 i 6 czerwca 2023 r. bezpośrednio przed doroczną konferencją AMIS na tej uczelni.

„Będę brał udział w warsztatach, sesjach mentoringowych z uznanymi naukowcami w dziedzinie rachunkowości organizowanych przez IAAER. Ponadto będę współpracował z innymi uczestnikami programu w ramach projektów badawczych, badań naukowych i tworzeniu artykułów naukowych” – mówi Gazecie SGH Michał Siczek.

Michał Siczek w SGH studiował Finanse i rachunkowość; 17 kwietnia 2023 r. obronił pracę magisterką. Z uczelnią pozostaję związany poprzez udział w projekcie NCN.

Aktywności przewidziane w programie ECRDP to:
•    webinary i sesje szkoleniowe,
•    możliwość współpracy z  uznanymi naukowcami o międzynarodowej renomie, w tym redaktorami czasopism,
•    nawiązywanie współpracy akademickiej z innymi uczestnikami programu,
•    szeroko rozumiany rozwój umiejętności niezbędnych w prowadzeniu międzynarodowej kariery akademickiej.
Program skupi się na kwestiach sprawozdawczości finansowej i niefinansowej (z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju).

International Association for Accounting Education and Research (IAAER) to globalna organizacja non-profit zajmująca się badaniami naukowymi i edukacją w zakresie rachunkowości. IAAER realizuje swoją misję angażując się m. in. w następujące działania:

  • wnosi, oparty na badaniach naukowych, głos do procesu rozwoju międzynarodowych standardów rachunkowości i audytu poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi,
  • aktywnie udziela się w rozwoju światowych standardów poprzez członkostwo w takich instytucjach jak IFAC's International Accounting Education Standards Board (IAESB), IASCF’s Education Advisory Group oraz IASB’s Standards Advisory Council,
  • umożliwia realizację projektów badawczych we współpracy ze sponsorami Stowarzyszenia (m.in. KPMG i ACCA), przyczyniając się w ten sposób do rozwoju i promocji międzynarodowych standardów rachunkowości i edukacji,
  • wspiera rozwój rachunkowości międzynarodowej we współpracy z krajowymi i regionalnymi instytucjami akademickimi poprzez organizację i sponsoring międzynarodowych konferencji, sympozjów i warsztatów.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oferuje rozpoznawalne na całym świecie kwalifikacje przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę w obszarze rachunkowości, finansów i zarządzania. Celem ACCA jest nie tylko oferowanie najwyższej jakości kwalifikacji z zakresu finansów, ale również dzielenie się wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego.