Konkurs plastyczny dla dzieci pracowników SGH

Autor:

Konkurs plastyczny na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych oraz rozwijanie zdolności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i zasad uczestnictwa znajdują się w Regulaminie konkursu oraz Karcie zgłoszenia na stronie Działu Socjalnego.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do 29 listopada 2019 r. w Dziale Socjalnym (bud. G, pok. 61 B).

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają upominki i dyplomy.