III miejsce dla Tomasza Dziawgo w konkursie prac dyplomowych

Autor:

Polsko Chińska Rada Biznesu przyznała nagrody w IV edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu polsko-chińskiej współpracy gospodarczej.

Wśród nagrodzonych III miejsce za pracę magisterską pt. „Działalność chińskich podmiotów gospodarczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniemsektora bankowego” zajął Tomasz Dziawgo. Praca została napisane pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej.

Więcej informacji