Dr Agnieszka Kłos otrzymała grant w ramach Programu Erasmus+ Jean Monnet Modul Activities

Autor:
dr Agnieszka Kłos

Grant przeznaczony jest na realizację trzyletniego projektu pt. „European financial security in the global, regional and national dimension” i finansowany w ramach Programu Erasmus+ Jean Monnet Modul Activities.

W ramach projektu będą prowadzone m.in. badania w zakresie przyczyn i sposobów rozwiązywania problemów związanych z realizacją polityki finansowej przez państwa UE oraz jej wpływ na wzrost gospodarczy i stabilność finansów publicznych.

Dr Agnieszka Kłos jest adiunktem w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, budżetu Unii Europejskiej oraz finansów publicznych.