Wydarzenia

XV Debata Podatkowa „Grupa VAT – korzyści a ryzyko”

Debata
Data wydarzenia:

Gościem debaty będzie dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług. Moderatorem spotkania będzie prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dyrektor Instytutu Finansów.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Debaty Podatkowe to projekt cykliczny przeprowadzany w formule open. W naszej opinii, brakuje adekwatnego forum dyskusji o systemie podatkowym w możliwie zróżnicowanym kręgu interesariuszy.  Program debat obejmuje wystąpienie problemowe (ok. 30 minut), głos ad vocem (ok. 15 minut), dyskusję panelową oraz głosy z sali. Zaproszeni goście to przedstawiciele nauki, administracji skarbowej, przedsiębiorców i ich organizacji, doradcy podatkowi, dziennikarze, studenci.

Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Organizator
Instytut Finansów