Wydarzenia

XIII Debata Podatkowa

Debata
Data wydarzenia:

28 października Sejm RP uchwalił ustawę, która wprowadzić ma w Polsce system rozliczenia CIT w momencie wypłaty zysku wspólnikom. Z takiego rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki dotyczące m.in. wielkości przychodów, struktury udziałowej czy zatrudnienia. Dopóki spółka reinwestuje zyski lub tworzy parasol płynności, dopóty nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Jak tzw. estoński CIT sprawdzi się w polskich warunkach? Jak wpłynie na system podatkowy, biznes, finanse, gospodarkę, rachunkowość? W panelu dyskusyjnym „Estoński CIT w polskich warunkach – perspektywy, szanse i wyzwania” zderzą się poglądy przedstawicieli biznesu, doradców podatkowych, Ministerstwa Finansów, ekspertów z zakresu rachunkowości, rynków finansowych czy finansów publicznych.

Lokalizacja
MS Teams
Organizator
Instytut Finansów