Wydarzenia

Wyzwania i trendy zarządzania kapitałem ludzkim

Seminarium
Data wydarzenia:

Otwarte seminarium online „Wyzwania i trendy zarządzania kapitałem ludzkim” organizowane przez Instytut Kapitału Ludzkiego (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Na seminarium podjęte zostaną aktualne wyzwania i trendy zarządzania kapitałem ludzkim.

Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Organizator
dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH