Wydarzenia

Transatlantic Workshop 2020

Seminarium
Data wydarzenia:

Seminarium poświęconym relacjom Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Debata seminaryjna ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy Europa z USA potrafią wykreować oraz wzmocnić wzajemne relacje handlowe i gospodarcze w tak trudnych czasach, jak pandemia COVID-19. W dwóch sesjach seminaryjnych wezmą udział znakomici eksperci z Polski i zagranicy z różnych dziedzin ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Lokalizacja
online
Organizator
Instytut Studiów Międzynarodowych SGH
Forum Ruchu Europejskiego
KONRAD ADENAUER STIFTUNG