Wydarzenia

Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej

Konferencja
Data wydarzenia:

Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają na XII ogólnopolską konferencję z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” pt. Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej.

Celem konferencji jest pogłębione rozpoznanie wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami w warunkach przyspieszonych zmian gospodarczych i społecznych wywołanych nowymi formami konkurencji, upowszechnianiem cyfryzacji, zastosowaniem potencjalnie przełomowych technologii na różnych obszarach globalnej gospodarki, implementacją zasad zrównoważonego rozwoju.

Szczególna uwaga poświęcona będzie analizie następstw pandemii koronawirusa COVID-19. Wieloaspektowa analiza tych zagadnień pozwolić powinna na dalsze poszerzenie wiedzy nt. zmian procesów i mechanizmów rynkowej konkurencji i ich uwarunkowań.

 

Lokalizacja
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, budynek C, aula I
Organizator
Instytut Rynków i Konkurencji