Wydarzenia

Dzień przedsiębiorczości rodzinnej w SGH „Biznes rodzinny jutra”

Konferencja
Data wydarzenia:

Wydarzenie będzie okazją do prezentacji wyników najnowszych badań naukowych dotyczących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, wymiany poglądów na temat aktywności instytucji otoczenia biznesu w zakresie kształtowania klimatu dla przedsiębiorczości rodzinnej, a także sformułowania rekomendacji służących profesjonalizacji zarządzania podmiotami rodzinnymi.

Planowane są trzy sesje:

  • Sesja I. Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój jako wyzwania dla przedsiębiorstw rodzinnych
  • Sesja II. Odporność organizacyjna i trwałość przedsiębiorstwa rodzinnego
  • Sesja III. Przewagi konkurencyjne i perspektywy rozwoju biznesu rodzinnego w Polsce
Organizator
prof. Jan Klimek