Wydarzenia

Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa – budowa nowego ładu pacyficznego

Seminarium
Data wydarzenia:

W trakcie seminarium, którego moderatorką będzie dr hab. Joanna Garlińska-Bielawska, prof. UEK przedstawione zostaną główne tezy monografii Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa – budowa nowego ładu pacyficznego, wydanej w C.H. Beck w 2021 r.

Monografia jest rezultatem międzyuczelnianego grantu badawczego Współpraca UE z azjatyckimi uczestnikami „Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa” odpowiedzią na wyzwania dla handlu i bezpieczeństwa.

Grant był realizowany w latach 2019–2021 w zespole badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

  • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH - kierownik zespołu
  • dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW
  • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska – UEW
  • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
  • prof. dr hab. Jerzy Menkes – SGH

Przedmiotem badania był „nowy porządek” budowany przez azjatyckie państwa demokratyczne regionu Pacyfiku: Australię, Indie i Japonię oraz ich współpraca z USA i UE oraz Wielką Brytanią. Są to państwa, które wykazały gotowość i zdolność do zinstytucjonalizowanej współpracy regionalnej i transregionalnej. Badacze skoncentrowali się na współpracy w formułach instytucji Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa (Democratic Security Diamond, DSD) oraz Czterostronnego Dialogu w sprawie Bezpieczeństwa (The Quadrilateral Security Dialogue, QSD) uznając, że instytucjonalizacja współpracy decyduje o jej jakościowej zmianie.

Celem badania była odpowiedź na pytanie, jak przebiega proces budowy tego „nowego porządku”, nowej, wielowymiarowej architektury współpracy.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Link zostanie rozesłany zarejestrowanym uczestnikom.

Rejestracja do 20 stycznia https://forms.office.com/r/LyQ61hpRk9

 

 

 

Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Organizator
Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu