Spotkanie szefów uczelni sojuszu CIVICA w Londynie

spotkanie szefów uczelni należących do civica

W przededniu zaplanowanego na koniec lipca ogłoszenia przez Komisję Europejską przyznania finansowania dla sojuszu uniwersyteckiego CIVICA na kolejny 4-letni okres, rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak i prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Jacek Prokop wzięli udział w posiedzeniu jego komitetu rektorskiego (CIVICA Presidents’ Committee).

Szefowie dziesięciu ośrodków uniwersyteckich, które wchodzą w skład Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych, spotkali się w Londynie 29 czerwca 2022 r. Gospodarzem spotkania była London School of Economics, która po ostatecznym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, cieszy się obecnie statutem specjalnym w aliansie CIVICA opartym na stowarzyszeniu. 

Uczelnie, które tworzą konsorcjum, podejmują szereg wspólnych przedsięwzięć w sferze badań, dydaktyki oraz wymiany studenckiej i pracowniczej. SGH dołączyła do sieci w marcu br. Inicjatywa ma przybliżyć powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, konkurencyjnego wobec czołowych uniwersytetów w USA i na kontynencie azjatyckim. 

zdjęcie grupowe uczestników spotkania

Rozszerzona o SGH sieć uniwersytecka CIVICA łączy obecnie uniwersytety liczące 72 tys.  studentów i doktorantów oraz 20 tys. nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Pomysłodawczynią i liderką aliansu jest prestiżowa francuska uczelnia Sciences Po w Paryżu.

Podczas londyńskiego spotkania omówiono raport podsumowujący działalność konsorcjum w roku akademickim 2021/2022, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie programu Erasmus+ oraz CIVICA Research (Horizon 2022). Przedstawiono również plan działań na rok 2022/2023, który obejmie pełne zaangażowanie SGH w 11 obszarów współpracy (WP1-11) z wykorzystaniem finansowania ze strony Komisji Europejskiej. Nowy, czteroletni okres w działalności aliansu określany jest roboczo jako CIVICA-2. Obejmuje on okres od września 2022 do września 2027.

 

„Plan działań na ten okres był głównym tematem naszych obrad. Punktem wyjścia jest nowa perspektywa finansowa i pełnoprawny udział nowych członków, do których zalicza się też nasza uczelnia. Osobiście bardzo się cieszę, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dołączyła do dziesiątki prestiżowych uczelni współpracujących w ramach tego projektu”  – zaznaczył rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. „Opracowaliśmy z partnerami naprawdę dobry plan , który pozwoli na pogłębienie współpracy i otworzy wielkie możliwości przed studentami, doktorantami i wykładowcami SGH” – dodał. 

„Po raz pierwszy obradowaliśmy na szczeblu prezydenckim (rektorskim) nie przez internet” – zauważył dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, prorektor ds. współpracy z zagranicą, który wraz z rektorem Piotrem Wachowiakiem wziął udział w londyńskiej konferencji. „Poprzednie spotkanie miało miejsce w zimie i odbywało się zdalnie. Jeśli chodzi o spotkanie na szczeblu komitetu sterującego czy grupy zarządzającej aliansem zebrania odbywają się regularnie i z większą częstotliwością” – powiedział prorektor Prokop.

na fotografii dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, prorektor ds. współpracy z zagranicą
W rozmowie z redakcją przedstawił również strukturę organizacyjną i naświetlił mechanizmy podejmowania decyzji.

„Są trzy szczeble – wyjaśnił. – Mamy szczebel prezydencki, czyli poziom rektorski, na którym Szkołę Główną Handlową w Warszawie reprezentuje rektor SGH, następnie jest szczebel prorektorów ds. współpracy międzynarodowej, którzy wchodzą w skład tzw. steering committee zajmującego się kierowaniem i zarządzaniem projektem. Jest jeszcze poziom trzeci. Na tym szczeblu współpracą zajmują się przedstawiciele wszystkich uczelni, którzy pełnią podobne funkcje jak Pani Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej w SGH. Grupa ta łączy tzw. managerów zarządzających. Spotkania tego zespołu zazwyczaj odbywają się równolegle do zebrań komitetu sterującego. „Ten właśnie komitet, w którego pracach biorę udział, przygotowuje propozycje odnoszące się do strategii przekazywanych następnie pod obrady komitetu rektorskiego”. 

Sieć CIVICA tworzą, obok SGH: Sciences Po w Paryżu, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, CEU, LSE, Uniwersytet Bocconiego, Hertie School, bukareszteńska Krajowa Szkoła Studiów Politycznych i Administracyjnych (SNSP), Universytet IE (Instituto de Empresa) w Madrycie i Segowii oraz Wyższa Szkoła Handlowa w Sztokholmie. Europejski Uniwersytet CIVICA jest jedną z kilkunastu sieci powstałych w ramach Europejskiej Przestrzeni Edukacji. Sieci te są finansowane i zatwierdzane przez Komisję Europejską.