Przewodnicząca Samorządu Studentów SGH: Wymagający, ale owocny rok

młoda kobieta w kremowej marynarce

Po wymagającym, ale owocnym roku akademickim 2022/2023 nastały wakacje. Dla jednych jest to czas odpoczynku od uczelnianych korytarzy, dla drugich okres obron i koniec pewnego etapu. Jest to również koniec kadencji Prezydium Samorządu Studentów 2022/2023 roku. Był to wymagający czas, ale udało się dużo osiągnąć w wielu obszarach. Plany Prezydium skupiały się głównie na ponownej aktywizacji studentów po pandemii COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność studencką.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami i pracownikami uczelni udało nam się zrealizować wiele projektów łączących całą społeczność SGH. Rok akademicki zaczęliśmy od organizacji wraz z Biurem Rektora Silent Disco na „Spado”, w którym wzięła udział rekordowa liczba uczestników/czek (ponad 700 studentów i studentem). Październik był obfity w projekty, gdyż wraz z Centrum Współpracy z Biznesem i firmą Samsung zorganizowaliśmy w SGH Samsung Galaxy Campus. Dzięki temu wydarzeniu studenci mieli okazję wziąć udział m.in. w prelekcjach dr. Macieja Kaweckiego, dotyczących świata cyfrowego. Uczestnicy imprezy mogli również korzystać z namiotu automatów do gier oraz wziąć udział w koncercie Vito Bambino.

Wraz z władzami SGH zorganizowaliśmy również Wyjazd Liderów, w którym udział wzięli członkowie zarządów i koordynatorzy kół i organizacji. Podczas wyjazdu wszyscy uczestniczyli w szkoleniach i doskonalili umiejętności zarządcze i współpracy w grupach.

Kolejnym, równie udanym projektem zorganizowanym we współpracy z Biurem Rektora oraz SKN Zarządzania w Sporcie, było utworzenie dwóch stref kibica podczas meczy reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że konieczne było przeniesienie strefy kibica z klubu Hades na Aulę Spadochronową.

W ubiegłym roku również po raz pierwszy przedstawiciele kół i organizacji mogli wziąć udział w Forum Gospodarczym w Tarnowie, reprezentując na nim społeczność studencką SGH. Po długiej przerwie związanej z pandemią koronawirusa na „Spado” powrócił Festiwal Tango, czyli trzydniowe wydarzenie, podczas którego tancerze i gwiazdy światowej sławy tanga argentyńskiego zamienili dziedziniec Auli Spadochronowej na parkiet. Na wydarzeniu gościli również ambasadorowie Argentyny i Urugwaju.

Samorząd Studentów SGH nawiązał również współpracę z Samorządem Studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Zaowocowało to wspólnym wydarzeniem – imprezą w Klubie Sketch, w której udział wzięli sami rektorzy obu uczelni: rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, oraz rektor ALK prof. dr hab. Grzegorz Mazurek.
Samorząd nawiązał też współpracę z Our Future Foundation i stał się partnerem merytorycznym wydarzenia Our Future Forum. Warsaw Business Club we współpracy z Samorządem zorganizował również spotkanie z wiodącymi przedstawicielami świata biznesu, podczas którego studenci mogli dowiedzieć się więcej o ich działalności i pracy starszych kolegów i koleżanek.

W tym roku akademickim powołano również Komisję ds. Różnorodności Społecznej SGH, która we współpracy z uczelnią zorganizowała pierwszy w historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Dzień Różnorodności SGH z udziałem m.in. dr. hab. Adama Bodnara oraz dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej. Partnerem wydarzenia był magazyn „Forbes”.

Dzięki Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej umocniła się nasza współpraca z innymi Samorządami. W kwietniu gościliśmy delegację studentów i studentek z Wirtschaftsuniversitat Wien. Kolejnym sukcesem było również osiągnięcie rekordowej liczby par mentorów i mentee w Programie Mentoringowym organizowanym przez Komisję ds. Relacji Zewnętrznych we współpracy z Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

Dzięki współpracy z władzami uczelni możliwe również było wprowadzenie nowych, prostudenckich zmian do Regulaminu Studiów oraz do Regulaminu Stypendialnego. Pozyskaliśmy również większe środki FRS na I oraz II filar na działalność studencką dla Samorządu oraz dla kół i organizacji w porównaniu z latami ubiegłymi. Ściśle współpracowaliśmy z dziekanatami obu studiów, aby wdrożenie i przejście na platformę USOS było jak najbardziej płynne i bezawaryjne oraz po raz pierwszy w historii SGH zorganizowaliśmy wraz z władzami uczelni ankietę satysfakcji studenta, której wyniki zostaną zaprezentowane w nowym roku akademickim.
 Komisja Informacji i Komunikacji SGH stworzyła również Informator dla Studium Magisterskiego, który będzie przydatną lekturą dla nowych studentów studiów II stopnia.

Przez ubiegły rok Rzecznik Praw Studenta SGH reprezentował studentów i dbał o przestrzeganie ich praw, ingerując, gdy były one naruszane.
Dzięki Komisji ds. CIVICA ubiegły rok obfitował w rozwój współpracy i znaczenia Samorządu w Konsorcjum CIVICA. Przedstawiciele komisji angażowali się w projekty takie jak Green CIVICA czy zorganizowali zjazd Ambasadorów CIVICA na naszej uczelni.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, od kilku miesięcy współpracujemy nad pierwszą w historii koncepcją reprezentacji kół i organizacji SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Pomimo końca kadencji, pracujemy nad Strefą Młodych, podczas której przedstawiciele kół będą mogli zaprezentować swoją działalność naukową oraz zintegrować się z innymi aktywnymi działaczami.

Skład Prezydium 2022/2023:

Marta Ekner – Przewodnicząca Samorządu Studentów SGH
Łukasz Krzempek – Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów SGH ds. Jakości Kształcenia
Rafał Klimiuk – Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów ds. Relacji Zewnętrznych
Joanna Wąsik – Członkini Prezydium ds. Finansów i Administracji
Martyna Kochman – Członkini Prezydium ds. Informacji i Komunikacji
Agnieszka Kopydłowska – Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego
Cezary Kuźmowicz – Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego
Aleksandra Klicka – Pełnomocniczka Prezydium ds. Współpracy Międzynarodowej
Adrian Zontek – Pełnomocnik Prezydium ds. CIVICA oraz Transformacji Cyfrowej
Zuzanna Karcz – Pełnomocniczka Prezydium ds. Różnorodności Społecznej SGH
Sabina Sinkiewicz - pełnomocniczka prezydium ds. Zrównoważonego rozwoju.

Jakość Uczenia

Działalność Komisji ds. Jakości Kształcenia skupiała się m.in. wokół współorganizacji cyklu webinariów „Rozmowy przy drugiej kawie,” promocji i analizy ankiet studenckich w kontekście przedmiotów kierunkowych i związanych z danym kierunkiem. Zainicjowane zostały zmiany m.in. na kierunkach takich jak ekonomia, MIESI, zarządzanie na poziomie licencjackim we współpracy z Radami Programowymi. Samorząd brał również udział w konsultacjach nowych kierunków powstających w SGH.

Dzięki współpracy z władzami uczelni zwiększony również został limit darmowych punktów ECTS dla studentów z najwyższymi wynikami w nauce. Dzięki pozytywnemu głosowaniu na czerwcowym Senacie SGH, możliwość ta wejdzie w życie już od następnego roku akademickiego. Każdego roku najlepsi studenci SGH otrzymają możliwość studiowania bez opłat przedmiotów ponadprogramowych o łącznej wartości 10 ECTS. Najlepszymi studentami jest 10% spośród osób, które posiadają najwyższą średnią ocen z roku akademickiego podlegającego ocenie.

Komitet Wykonawczy

Dzięki pełnej mobilizacji aktywnych członków Samorządu Studentów SGH w ubiegłym roku akademickim możliwe było zorganizowanie wszystkich projektów samorządowych. Jeszcze przed rozpoczęciem roku odbył się Legendarny Obóz Zerowy Wetlina, podczas którego przyszli studenci SGH mieli okazję do zapoznania się ze światem akademickim. Początek roku przywitały Dni Adaptacyjne – projekt, podczas którego nowi studenci mają okazję posłuchać prelekcji dotyczących Regulaminu Studiów, wyjazdów zagranicznych czy działalności studenckiej. Na początku roku rozdawaliśmy również Informator SGH i Kalendarz SGH, które znacznie ułatwiają studiowanie i pierwsze kroki na uczelni. W październiku został również zorganizowany jeden z projektów we współpracy z Forum Uczelni Ekonomicznych – Test Wiedzy Ekonomicznej oraz odbyła się już kolejna edycja Wielkiego Zwiedzania Warszawy.

Grudzień był miesiącem projektów integracyjnych: odbyły się Kino na Spado oraz Noc Gier Planszowych. Nowy semestr powitał Bal SGH, corocznie organizowany w PKiN, którego motywem przewodnim były maski karnawałowe. Marzec był niezwykle aktywnym miesiącem, gdyż zorganizowane zostały projekty takie jak finał Inspiring Solutions (organizowany we współpracy z CEMS), Mosty Ekonomiczne, Studenckie Targi Pracy oraz DeBBaty. Motywem przewodnim maja były Juwenalia SGH oraz zorganizowany po raz pierwszy od trzech lat – Bieg SGH, podczas którego udało się uzyskać rekordową kwotę – 61 tys. zł na pomoc chorej dziewczynce. W lipcu finał również miał projekt Asian – European Partnership for Development.
Dzięki Komitetowi Wykonawczemu odbyło się również wiele wydarzeń integracyjnych takich jak Otrzęsiny SGH czy Połowinki SGH.

Podziękowania

Działalność Samorządu to przede wszystkim ciężka praca każdego aktywnego działacza i działaczki. Gdyby nie ogromna wytrwałość i pasja, nie byłoby możliwe zorganizowanie tak wielu projektów i inicjatyw. Podziękowania należą się każdemu, kto dołożył choć małą cegiełkę do działalności Samorządu. Chciałabym podziękować również władzom uczelni oraz pracownikom, gdyż wiele osiągniętych kwestii było możliwych dzięki bardzo udanej i konstruktywnej współpracy. Nie mam wątpliwości, że dla Samorządu Studentów był to bardzo udany rok. Pozostaje mi powiedzieć tylko DZIĘKUJĘ.

Marta Ekner

Przewodnicząca Samorządu Studentów SGH