SGH Warsaw School of Economics
Lokalizacja
SGH Warsaw School of Economics
SGH i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
SGH Warsaw School of Economics
Katedra Systemu Finansowego
Lokalizacja
forma zdalna – transmisja przez YouTube
Maria Pietrzak
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej​
Instytut Finansów
Lokalizacja
Hotel Gołębiewski w Mikołajkach
Katedra Logistyki
Lokalizacja
al. Niepodległości 128; budynek C; aula I
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)