Instytut Zarządzania SGH
Lokalizacja
online (YouTube)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Fundacja Języka Polskiego
Lokalizacja
Aula Główna
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online youtube
SGH Warsaw School of Economics
Lokalizacja
SGH aula spadochronowa
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, pełnomocnik rektora ds. UE
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Katedra Polityki Publicznej SGH
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Stowarzyszenie Akademickie MagPress
Lokalizacja
SGH aula spadochronowa
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Lokalizacja
SGH, budynek G, sala 233
Grupa Robocza ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działająca przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Lokalizacja
on line