Zakład Socjologii IFSSE KES SGH, WS Uniwersytetu Warszawskiego
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Lokalizacja
MS Teams
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Katedra Studiów Politycznych ISM SGH
Katedra Studiów Politycznych w Instytucie Studiów
Lokalizacja
MS Teams
SGH Warsaw School of Economics
Lokalizacja
online (YouTube)
Katedra Ubezpieczenia Społecznego
Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami
Lokalizacja
online
Energetics Insight
Katedra Polityki Publicznej SGH
Lokalizacja
MS Teams