IRG SGH: koniunktura w handlu w IV kwartale 2020 r najgorsza od dziesięciu lat

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH opublikował najnowsze badanie koniunktury w handlu w IV kwartale 2020 r. 

Koniunktura w handlu w IV kwartale 2020 r. pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD)zmniejszyła się w ciągu kwartału o 4,0 pkt i obecnie wynosi -8,8 pkt. 

Aktualny wskaźnik jest niższy od średniej dla czwartego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -6,0 pkt) oraz niższy od poziomu odnotowanego przed rokiem (-8,0 pkt w IV kwartale 2019 r.).

IRG SGH. Badania koniunktury w IV kwartale 2020 r.

Jak kondycję swoich firm oceniają przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą – saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło 38,1 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 47,2% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 43,7% ankietowanych za średnią, natomiast 9,1% za słabą.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały koszty zatrudnienia pracowników, niedostateczny popyt oraz konkurencja.

Zatem pomimo dość przychylnej oceny kondycji przedsiębiorstw, wynikającej z badania, przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są jednak pesymistyczne – mówią badacze z IRG.