Analiza polskiego sektora usług w najnowszej monografii Instytutu Gospodarki Światowej SGH

Usługi wiedzochłonne i ich innowacyjność to temat analizowany w najnowszych projektach badawczych pracowników Instytutu Gospodarki Światowej SGH. Efektem prac jest monografia „Strengthening the Innovation Capacity towards the Era of Industry 4.0 for the Visegrad Group Countries” . Monografia dostępna jest w bibliotece SGH.

Publikacja została przygotowana we współpracy z badaczami reprezentującymi Korea Development Institute (KDI) z Korei Południowej oraz ośrodki naukowe z państw grupy Wyszehradzkiej. Jeden z jej rozdziałów dotyczy polityki innowacyjnej wspierającej innowacje w usługach.

Analiza polskiego sektora usług wykazała, że najbardziej dynamicznie rozwijające się podsektory usług w Polsce to programowanie komputerowe oraz doradztwo. Wyniki te wskazują, iż jednym z ważnych kierunków polityki innowacyjnej powinno być wspieranie najprężniej rozwijających się usług związanych z ICT. Rekomendowane są działania na rzecz poprawy warunków ramowych dla innowacji usługowych, zaproponowano także nowe narzędzia wspierania innowacji w usługach, takie jak system pożyczek ułatwiających dostęp do finansowania innowacji, wsparcie klastrów w celu promowania współpracy w działalności innowacyjnej oraz vouchery na rozwój i wdrażanie ICT w firmach usługowych.

Monografia dostępna jest w bibliotece SGH.