Wołodymyr Zełenski doktorem honoris causa SGH

na zdjęciu Wołodymyr Zełenski

Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadał na swym posiedzeniu 24 maja tytuł doktora honoris causa prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wniosek poddany pod głosowanie przez rektora SGH poparli w środę senatorowie.

„Senat SGH nadaje tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu” – czytamy w przyjętej w środę uchwale. Wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu przewodniczący Senatu SGH dr hab. Piotr Wachowiak, rektor i profesor SGH, a zarazem promotor postępowania ws. przyznania doktoratu Wołymyrowi Zełenskiemu, zapowiedział, że uchwała zostanie złożona na ręce Ambasadora Ukrainy w piątek podczas spotkania z Senatem SGH w murach uczelni, by następnie trafić do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Decyzja o nadaniu stopnia doktora honoris causa przywódcy Ukrainy odpierającej od ponad roku brutalną agresję sąsiedniej Rosji jest kolejnym etapem postępowania zainicjowanego przyjętą jednogłośnie przez Senat SGH w dniu 22 marca uchwałą o rozpoczęciu przewodu. Recenzentami tego ważnego dla uczelni i relacji polsko-ukraińskich doktoratu honorowego są prof. dr hab. Danuta Huebner (MEP), dr hab. Daniel Przastek, prof. UW z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH, a zarazem prorektor ds. dydaktyki i studentów. Cała trójka entuzjastycznie przyjęła zaproszenie do przygotowania recenzji, które zostały przedłożone senatorom i są jednoznacznie pozytywne.