Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w SGH

Inaugiracja roku akademickiego 2022/2023 aula główna

1 października 2022 roku rozpoczął się kolejny rok akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na uczelnię powrócili wykładowcy i studenci. Przybyli też nowi słuchacze studiów licencjackich i magisterskich oraz nowi doktoranci. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023 odbyła się w środę 12 października w Auli Głównej SGH z udziałem władz rektorskich i administracyjnych oraz przedstawicieli społeczności akademickiej.

Transmisja z wydarzenia jest dostępna na kanale YouTube naszej uczelni. Link do transmisji.

Uroczystość zainaugurował Chór SGH hymnem państwowym i hymnem Unii Europejskiej – „Odą do Radości”.

Inauguracja ra 2022/2023 przemówienie rektora

Licznie zgromadzonych gości powitał rektor SGH prof. Piotr Wachowiak. Przemówienie inauguracyjne JM Rektora.

List prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w SGH odczytał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, minister Piotr Ćwik. Z okazji rozpoczęcia nowego roku pracy, badań i studiów prezydent Duda przesłał pozdrowienia całej społeczności SGH.

„Łączę się z Państwem w świętowaniu tego szczególnego dnia i z tej okazji wyrażam najwyższe uznanie dla zasług i dokonań najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej. Bardzo się cieszę, że Szkoła kultywuje wspaniałe tradycje z czasów II Rzeczpospolitej, gdy wśród wielu znakomitych profesorów wykładał tutaj prezydent Stanisław Wojciechowski. A jednocześnie chcę pogratulować Państwu wielu sukcesów i stałego rozwoju uczelni, czego symbolem jest powstające Centrum Przestrzeni Innowacyjnej SGH.(…) - napisał w liście prezydent Duda. - Uroczystości inauguracyjne zawsze przypominają o doniosłej roli, jaką nauka odgrywa we współczesnym świecie, jej wielkim wpływie na procesy gospodarcze i społeczne, zaspokajanie potrzeb ludzkich i zwalczanie masowych zagrożeń. Doświadczenia lat pandemii oraz roku 2022 – pierwszego od II wojny światowej roku pełnoskalowej wojny w Europie – uświadamiają nam to wszystko w sposób wyjątkowy".

Następnie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia zasłużonym pracownikom i wykładowcom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wręczył je minister Piotr Ćwik w asyście rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH.

wręczenie medalu

Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi za dokonania w sferze rozwoju nauki to: Grażyna Aniszewska-Banaś, Grzegorz Augustyniak i Andrzej Kobyliński;

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Małgorzata Chromy, Patryk Dziurski, Dorota Niedziółka, Barbara Trzcińska, Małgorzata Wojakowska-Żeglińska, Marcin Wojtysiak-Kotlarski.

Za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono: Teresę Boroch, Hannę Bystrzycką, Agnieszkę Dębską, Mirosława Mirosza, Katarzynę Modzelewską, Małgorzatę Paszulę, Annę Senator, Mariolę Walczuk, Annę Wielądek i Ewę Wierzbińską.

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni: Iwona Branicka, Katarzyna Gałka, Anna Jędrzejczyk, Alina Kurzep, Paulina Kwietniewska-Burzyńska, Rafał Raczko, Anna Rek, Grzegorz Roszkowski, Marcin Trojanowski.

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę zostały udekorowane następujące osoby: Justyna Gać, Ilona Jastrzębska i Agnieszka Okrojek.

Do uczestników inauguracji list wystosował również marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki.

„Szczególne słowa pragnę skierować do studentów rozpoczynających dziś nowy rok akademicki po raz pierwszy. Trafiliście Państwo w wyjątkowym czasie, w wyjątkowe miejsce. SGH inspiruje do kreowania odważnych idei, zachęcania do nieoczywistych poszukiwań. Znakomita kadra naukowo-dydaktyczna, innowacyjne rozwiązania i najwyższa jakość kształcenia dają wam gwarancję, że będziecie doskonale przygotowani do tego, by przejąć od nas pałeczkę w sztafecie pokoleń i odpowiedzialność za naszą ojczyznę. Życzę wam fascynującej podróży przez studenckie życie. Wykładowcom życzę dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych, a wszystkim pracownikom i przyjaciołom SGH satysfakcji i dumy z przynależności do wyjątkowej społeczności akademickiej" - napisał marszałek Grodzki.

List odczytała zastępca szefa kancelarii Senatu, Karolina Zioło-Pużuk.

„Przedsiębiorczość, kreatywność i zaangażowanie to cechy, które od zawsze wyróżniały społeczność SGH. Niedługo zyska ona kolejną misję przekazania tych umiejętności już nie kilku, ale kilkuset tysiącom młodych ludzi, a to za sprawą wprowadzenia do szkół w całej Polsce przedmiotu Biznes i Zarządzanie" - napisał w liście minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Podziękował rektorowi SGH oraz pracownikom uczelni za współtworzenie tej  – jak to ujął  – „epokowej reformy, która pozwoli młodzieży szkolnej poznawać zasady pracy projektowej, praktyki biznesowej czy zarządzania".

Przedstawiciel Klubu Partnerów SGH, Krystian Kamyk, partner dyrektor zarządzający firmy Kearney, zwrócił uwagę w wystąpieniu na wartości, które „SGH zaszczepia w bardzo unikalny sposób i które osobiście przydały" mu się przez lata pracy zawodowej. „Te wartości w mojej ocenie to przede wszystkim ciekawość i gotowość zadawania bardzo trudnych pytań. To odpowiedzialność, to przedsiębiorczość i w końcu solidarność" - podkreślił dyrektor Kamyk, absolwent SGH.

Uroczystość wręczenia medali za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poprowadził prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Roman Sobiecki. Medale z rąk rektora dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, otrzymali: Grażyna Żebrowska i Jerzy Koźmiński.

Inauguracja ra 2022/2023 medale za zasługi dla SGH

Uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej (KEN) zasłużonym pracownikom uczelni poprowadziła prorektor ds. nauki SGH prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak. Medalem KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczeni zostali następujący wykładowcy akademiccy SGH: prof. dr hab. Krystyna Poznańska, dr. hab. Krzysztof Marczewski, prof. SGH, dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH, dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, dr Agnieszka Nowak.

Na zakończenie tej części uroczystości chór SGH wykonywał pieśń Gaude Mater Polonia.

Inauguracja ra 2022/2023 - studenci

Po immatrykulacji studentów i doktorantów, wypowiedzeniu przez nich roty ślubowania i wręczeniu matrykuł studentom I i II roku (10 os.) oraz doktorantom (5 os.) rektor Piotr Wachowiak oficjalnie otworzył rok akademicki 2022/2023. W Auli Głównej SGH rozbrzmiała studencka pieśń hymniczna Gaudeamus igitur - Radujmy się więc – z rozpoczętego roku akademickiego.

Na inauguracji wybrzmiał także głos braci studenckiej i doktoranckiej. Do zebranych słowa skierowały przewodnicząca Samorządu Studentów Marta Ekner oraz przewodnicząca Samorządu Doktorantów Jolanta Bartoszewska.

Prorektor ds. nauki prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak wraz z rektorem prof. Piotrem Wachowiakiem wręczyli listy gratulacyjne absolwentom SGH z okazji 50-lecia immatrykulacji. Wyróżniono prof. Marię Bieć, prof. Violettę Korporowicz-Żmichowską, prof. Marka Bryksa, prof. Marka Rockiego i prof. Cezarego Suszyńskiego.

Następnie prorektor Sobiecki wraz z rektorem Wachowiakiem wręczyli nagrody „Żagle Biznesu SGH”.

W tym roku Grand Prix Żagle Biznesu SGH otrzymały dwie firmy: Startup Development House oraz Foodtech.ac.

Inauguracja ra 2022/2023 - laureaci Żagli Biznesu

Kapituła przyznała także wyróżnienia. W kategorii "organizacja" otrzymała je firma Startup Development House, wyróżnienie w kategorii "CSR" otrzymała firma Foodtech.ac, a wyróżnienie w kategorii "produkt/usługa" otrzymał Instytut Ars Estetica  sp. z o.o.

Środowe uroczystości zakończył wykład inauguracyjny dr. hab. Aleksandra Sulejewicza, prof. SGH.

Inauguracja ra 2022/2023 - wykład inauguracyjny

Inaugurację roku akademickiego 2022/2023 w SGH uświetnił występ na harfie Julii Monkiewicz.

Inauguracja ra 2022/2023 koncert harfistki