Biznes i zarządzanie - założenia nowego przedmiotu dla szkół ponadpodstawowych zaprezentowano w SGH

kobieta z mikrofonem w trakcie prezentacji

Przedmiot, którego nauczanie rozpoczniemy w roku 2023, oparty jest na wiedzy specjalistów z dziedziny ekonomii i zarządzania, doświadczeniu przedsiębiorców czy menedżerów, a także najlepszych praktykach wypracowanych przez wiodące rynki międzynarodowe (…). Zależy nam na nowoczesnym i praktycznym podejściu do nauczania przedmiotu biznes i zarządzanie – na kształceniu u ludzi młodych kluczowych kompetencji, które pozwolą im swobodnie poruszać się w świecie ekonomii i marketingu – czytamy we wstępie do obszernego raportu z konsultacji „Biznes i zarządzanie. Reforma podstaw przedsiębiorczości”, który 14 września 2022 roku został zaprezentowany opinii publicznej przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak podkreślał minister w trakcie prezentacji raportu w SGH, dynamiczne przemiany w obszarze technologii i innowacyjnych narzędzi cyfrowych skłoniło ministerstwo do wprowadzenia do podstawy programowej przedmiotu „biznes i zarządzanie”. Przyczynkiem do tego była analiza stanu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych. Eksperci z MEiN, a także specjaliście z zakresu marketingu, zarządzania i przedsiębiorczości zwrócili uwagę na niski status przedmiotu oraz m.in. nieadekwatne, anachroniczne materiały edukacyjne.

Justyna Orłowska, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej dodaje:

Chcemy wspólnie stworzyć innowacyjny, odpowiadający potrzebom rynku pracy w przyszłości przedmiot, który spraw, że będziemy mieć więcej młodych ludzi wyposażonych w kompetencje przedsiębiorcze i menedżerskie. Praca zespołowa, szukanie niestandardowych rozwiązań i kreatywne myślenie to umiejętności, które wyróżniają młodych ludzi, będących przyszłością Polski. 
 

Do prezentacji założeń przedmiotu odniósł się również rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak:

Nowatorska forma egzaminu maturalnego jest wielką wartością, która wpisuje się w nasze dążenie, by kształtować umiejętności związane z przedsiębiorczością i współpracą z utoczeniem. Przez ponad 20 lat walczyłem wraz z gronem ludzi zajmujących się przedsiębiorczością, by ten przedmiot był na maturze. Jestem więc bardzo dobre myśli, gdy chodzi o propozycję przygotowaną przez zespół minister Justyny Orłowskiej - powiedział rektor. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z prezentacji raportu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.