Prof. Marek Rocki otrzymał medal z okazji 100-lecia służby cywilnej w Polsce

Na grafice zdjęcie prof. marka Rockiego

8 czerwca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się jubileuszowa konferencja „W służbie państwu i obywatelom”, na której zostały wręczone medale upamiętniające 100-lecie służby cywilnej.

Okolicznościowe medale otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla budowy i rozwoju służby cywilnej w Polsce, w tym prof. dr hab. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 1999–2005 i 2016–2020, obecnie dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Profesor Marek Rocki w latach 2005–2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Służby Cywilnej.

Więcej informacji

Państwowa służba cywilna w Polsce została wprowadzona w okresie międzywojennym ustawą z dnia 17 lutego 1922 roku. Głównym zadaniem korpusu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji państwowej.