In memoriam. Wspomnienie profesorów i pracowników SGH

W ostatnim roku akademickim pożegnaliśmy znakomitych profesorów oraz długoletnich pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, których życie i działalność odcisnęła wyraźny ślad w historii uczelni. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

„Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju…” - profesorowie SGH

Profesor Zbigniew Landau – wybitny historyk polskiej gospodarki, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Kolegium E­konomiczno-Społecznego.

prof. Zbigniew Landau/Archiwum foto SGH

Profesor Wojciech Morawiecki – znawca prawa międzynarodowego, twórca polskiej szkoły nauki o organizacjach międzynarodowych, nauczyciel akademicki Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS i Kolegium Gospodarki Światowej.
 

Prof. Wojciech Morawiecki/Archiwum foto SGH

Profesor Franciszek Misiąg – wieloletni pracownik Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS oraz Katedry Marketingu Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

 

Profesor Bazyli Samojlik – specjalista od efektywnego zarządzania finansami w sektorze publicznym, wieloletni wykładowca i nauczyciel akademicki Katedry Skarbowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.

Prof. Bazyli Samojlik/Foto Wikipedia

Profesor Teresa Taranko – specjalistka z zakresu funkcjonowania rynku, analizy konkurencji i marketingu, kierownik Katedry Rynku, Marketingu i Jakości, Kolegium Zarządzania i Finansów.

Prof. Teresa Taranko/Archiwum foto SGH

Profesor Andrzej Wiśniewski – znakomity prawnik, autor wielu publikacji z zakresu prawa autorskiego, handlowego i gospodarczego, pracownik Katedry Prawa, a następnie w Katedry Prawa Gospodarczego.

Prof. Andrzej Wiśniewski/Archiwum foto SGH

Profesor Zbigniew Zajda – ​ specjalista z zakresu polityki gospodarczej, polityki przestrzennej, teorii lokalizacji i rozwoju regionalnego, pracownik Katedry Polityki Gospodarczej i Instytutu Polityki Gospodarczej i Przestrzennej na Wydziale Ekonomiki Produkcji.

 

„...dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju” - pracownicy administracyjni SGH

Mgr Maria Banasiewicz – wieloletni pracownik naszej uczelni, w latach 2006–2016 kierowała programem CEMBA oraz współtworzyła program MBA-SGH.

Maria Banasiewicz/Archiwum foto SGH

Mgr inż. Elżbieta Skowronek – wieloletni pracownik Centrum Technologii Informatycznych SGH, współtwórca Wirtualnego Dziekanatu w SGH i systemu do obsługi studiów ALBS.

Elżbieta Skowronek/Archiwum foto SGH

Mgr Anna Sosnowska – przez całe życie zawodowe związana z SGH. W latach 1991–2017 kierowała sekretariatem rektora, od 2017 roku pracowała w Oddziale Informacji Naukowej w Bibliotece SGH.

Anna Sosnowska/Archiwum foto SGH