Irena Hejduk: Znakomita uczona, wspaniały człowiek

Jeśli odwiedzić strony katalogu Biblioteki Narodowej, to aż na sześciu z nich wymienionych jest ponad 30 książek i ok. 100 artykułów naukowych autorstwa lub współautorstwa prof. dr hab. Ireny Hejduk, wiele w języku angielskim. Najczęściej, w przypadku książek i artykułów pisanych wspólnie, współautorem był prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, członek korespondent PAN, wybitny specjalista z zakresu nauk zarządzania.

Ale do współpracy prof. Hejduk chętnie zapraszała także inne osoby zarówno dopiero wkraczające na ścieżkę kariery uczelnianej i dociekań teoretycznych, jak i uczonych oraz praktyków o bogatym doświadczeniu, dorobku badawczym i dydaktycznym. To była bowiem jedna z cech charakterystycznych Pani Profesor: otwartość na ludzi, życzliwość w stosunku do nich, umiejętność współpracy i opiekuńczość wobec tych młodych pracowników nauki, którzy próbowali się zmierzyć z wyzwaniami, jakie tworzyła dynamiczna współczesność, innowacyjna i zglobalizowana gospodarka.

Pani Profesor odeszła od nas 24 sierpnia 2018 r., po kilkumiesięcznym zmaganiu się z ciężką chorobą, której pierwsze symptomy z determinacją ukrywała przed otoczeniem. Jeszcze w styczniu tego roku, jak zwykle uśmiechnięta i pogodna, brała udział w powitaniu nowego roku na tradycyjnym spotkaniu organizowanym wspólnie przez Instytut Przedsiębiorstwa SGH i działający w jego strukturach Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Niemal do ostatniej chwili, do momentu, gdy w maju 2018 r. ostatecznie zaatakowała ją nieubłagana choroba, była obecna w Zakładzie e-Biznesu SGH, miejscu realizowania jej pasji, nazywanym przez nią jej najmłodszym dzieckiem, szybko doroślejącym, nabierającym sił, którego powstanie zainicjowała i którego pracami kierowała. To z jej udziałem i często z jej inspiracji podjęte zostały w zakładzie takie kierunki dociekań badawczych jak strategie i modele firm e-biznesowych oraz tradycyjnych przedsiębiorstw wykorzystujących techniki e-biznesowe, wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie organizacji i jej interesariuszy, ekonomiczne, społeczne i technologiczne uwarunkowania e-biznesu, nowe technologie w marketingu itp. Dorobek publikacyjny zakładu otwierała m.in. wydana już w 2013 r. przez Oficynę Wydawniczą SGH publikacja Przedsiębiorczość nowych mediów. Analiza modeli biznesowych firm internetowych powstała pod redakcją Pani Profesor i wyróżniona w konkursie TWE na najlepszą publikację ekonomiczną w kategorii Systemy informatyczne w biznesie.

Ale to oczywiście jedynie skromny wycinek bogatej działalności prof. Ireny Hejduk. Była pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ale też współpracowała w różnych okresach z wieloma innymi uczelniami i instytutami naukowymi w kraju i za granicą. Była uczoną i społecznikiem, czego potwierdzeniem są m.in. członkostwo i działalność w wielu instytucjach i organizacjach, np. członkostwo w Komitecie Organizacji i Zarządzania PAN, Europejska Akademia Nauki, Sztuki i Humanistyki (członek korespondent), członkostwo w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierowania, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Stowarzyszeniu Verband der Hochschulelehrer für BWL w Niemczech czy w zarejestrowanym w Kolonii Der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.Stowarzyszeniu Profesorów Uniwersyteckich dla Biznesu, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pomocy Twórcom (prezes), Komitecie BIAC przy OECD, zlokalizowanym we Francji The Business and Industry Advisory Committee to the OECD (sekretarz) i in. Była ceniona i doceniana, czego potwierdzeniem są m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a także Medal Komisji Edukacji Narodowej. Była przede wszystkim po prostu lubiana, darzona powszechną sympatią.

Od momentu, gdy choroba w pełni się ujawniła, gdy dowiedziała się o tym nie tylko najbliższa rodzina, od maja 2018 r., wiele osób z krajowej i międzynarodowej społeczności akademickiej towarzyszyło Pani Profesor do ostatniej chwili. Dane było nam, autorom tej notki, zostać pośrednikami tych relacji. Kierowano na adres Pani Profesor listy, przesyłano zdjęcia. Te z dziećmi krzesały w oczach Pani Profesor iskry radości i uśmiech na twarzy zmęczonej agresywnym postępem choroby. Słuchała uważnie i z ogromnym zaciekawieniem wszystkich relacji zawodowych i rodzinnych. Odeszła o wiele za wcześnie, na trzy dni przed swymi 69. urodzinami. To wiek, w którym obecnie ledwie zaczyna się pogodna jesień wieloletniego jeszcze życia.

Była to pełna, aktywna obecność wśród nas. Mieliśmy szczęście, oboje, że spotkaliśmy Panią Profesor i z nią przebywaliśmy.

prof. dr hab. Irena Hejduk była profesorem zwyczajnym w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, kierownikiem Zakładu e-Biznesu, a w przeszłości kierowała Katedrą Systemów Zarządzania w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Zmarła 24 sierpnia 2018 r.

Mieliśmy okazję i zaszczyt współpracować z Panią Profesor osobiście: Jan Klimek – w początkach jej pracy zawodowej, w katowickiej Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, a w późniejszych latach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pracowaliśmy wspólnie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie; Sylwia Sysko-Romańczuk – w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.