Współpraca Unii Metropolii Polskich i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

grupa osób pozuje do zdjęć w gabinecie rektora SGH

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego dzięki współpracy środowisk samorządowego i naukowego to główne założenia porozumienia o współpracy pomiędzy Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.  Porozumienie podpisali dr hab. Tadeusz Truskolaski, prezes UMP oraz prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor SGH w dniu 30 listopada br.

Porozumienie ma charakter ramowy i ściśle określone cele. Priorytetem jest rozwiązywanie problemów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów metropolitalnych. Drugim nie mniej ważnym celem porozumienia jest budowanie relacji środowiska naukowego z dwunastoma największymi miastami, zrzeszonymi w Unii Metropolii Polskich: 

Przyszłość stawia przed samorządem terytorialnym nowe wyzwania. Miasta muszą być na nie przygotowane, ponieważ niosą za sobą m.in. zmiany klimatyczne, gospodarcze i społeczne. W ich rozwiązywaniu niezwykle cenne są – nie tylko dla władz lokalnych, ale i dla rozwoju polskiej nauki –rzetelne badania naukowe i wsparcie środowiska akademickiego – powiedział podczas podpisania porozumienia dr hab. Tadeusz Truskolaski, prezes UMP, prezydent Białegostoku.

Partnerstwo z Unią Metropolii Polskich i współpraca w zakresie wzmacniania wiedzą badawczą i doświadczeniem projektów społeczno-gospodarczych, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi polskich miast są dla nas szczególnie ważne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od wielu lat, w porozumieniu z wieloma podmiotami z najbliższego sobie otoczenia aktywnie włącza się w projekty Rady Miasta Stołecznego Warszawy i dzielnicy Mokotów, w której usytuowany jest kampus SGH. Rozszerzenie naszej działalności o aż dwanaście polskich miast to przede wszystkim ogromne wyzwanie, lecz podejmujemy je z wielką radością i zapałem – powiedział prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Porozumienie zostało podpisane w Warszawie w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i zakłada realizację wspólnych projektów, badań, analiz, konferencji oraz wzajemną promocję.